Hvem tar ansvar for trafikksikkerheten?

Leserinnlegg

Trafikkfarlig: Skribenten mener at vegskiltene i Ytre Namdal i all hovedsak er så slitte at det er umulig å vite hva som står på dem. Unntaket finnes, som dette skiltet.  Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

Jeg har i sommer vært på ferietur fra Elverum til Rørvik i Vikna kommune i Ytre Namdal.

I denne forbindelse kjørt jeg riksvei 17 på strekningen Høylandet – Foldereid, videre fylkesvei 770 på strekningen Foldereid – Rørvik, og på retur fylkesvei 769 på strekningen Rørvik – Hofles.

På alle disse nevnte vegstrekninger finnes det bare offentlige vegskilt hvor kun det svarte og hvite merkingene er synlige. Fargene på skiltene er slitt bort. Jeg vil anta at dette også gjelder på fylkesvei 771 i samme område.

Jeg stiller meg undrende til hvordan dette kan aksepteres av politikere, og ansvarlige forvaltnings-myndigheter, så som alle direktørene i Vegdirektoratet v/statens vegvesen, fylkesadministrasjon, samferdselsutvalg, trafikksikkerhetsutvalg både i fylket og kommuner, trygg trafikk, og politiet.

Er det ingen som tar ansvar, når statens vegvesen svikter så til de grader, som de har gjort her, med manglende oppfølging av utslitte offentlige trafikkskilt.

Hvordan arter dette seg for den oppvoksende slekt, som skal lære om offentlige trafikkskilt, og trafikksikkerhet, for ungdommer som skal skaffe seg førerkort i 16-18-årsalderen, når hverdagen med manglende trafikkskilting på vegene i Ytre Namdal ser slik ut som de gjør i dag.

De eneste offentlige vegskiltene som hadde farger er de midlertidige skiltene som varslet «fare for steinsprut» på riksvei 17 fra Kongsmoen til Foldereid, etter en totalt mislykket asfaltering.

Man denne standarden på offentlig veiskilting, skulle ikke tro at vi bor i et land, hvor vi har verdier på ca. 8000 milliarder på pensjonsfond.