Utlendingene flyr til Trøndelag

Stor vekst i antall turister som kommer med fly

FOTO: BJØRN TORE NESS 

Meninger

I fjor kom det i løpet av sommermåneden nesten 55.000 utenlandske passasjerer til Værnes lufthavn, veksten fra året før var på 30 prosent. Ingen andre regioner opplevde like stor økning. Mye tyder på at veksten fortsetter i år. Disse turistene er et resultat av villet politikk og representerer en fantastisk mulighet for reiselivsnæringen i hele Trøndelag, en mulighet myndighetene må ta vare på.

Innovasjon Norge bruker, på vegne av Storting og Regjering, 231 millioner kroner i år på å markedsføre Norge og norske reisemål i utlandet. Tilsammen bruker offentlige og private aktører mer enn én milliard kroner på å markedsføre reiselivsdestinasjoner i Norge. Med mindre noen på Stortinget har tenkt at disse skal komme til Norge på sykkel eller med el-bil er altså økt flytrafikk til Værnes og Trøndelag et resultat av en villet politikk. Når vi vet at den sterkeste veksten kommer fra Kina og resten av Asia blir sykkel et lite realistisk alternativ til fly.

Samtidig som regjeringen legger til rette for flere turister, legger de avgifter på dem som tar turen hit. Hver gang de skal flytte seg fra en del til enn annen med fly tar staten 93 kroner i flypassasjeravgift. Flyreisende fra Trøndelag betaler 176 millioner kroner i flypassasjeravgift. Flypassasjeravgiften og CO2-avgiften kommer på toppen av en rekke andre avgifter passasjerene betaler for å dekke alle kostnadene for drift av flyplassene, samt merverdiavgift.

51 prosent av en flybillett mellom Vestlandet og Oslo er avgifter: 24 prosent går til Avinor, 15 prosent er særavgifter og 12 prosent er merverdiavgift. Bare 49 prosent går til drift av flytilbudet.

Både Høyre og Fremskrittspartiet har landsmøtevedtak på fjerne flypassasjeravgiften. Allikevel er den opprettholdt i årets budsjett. Venstre, presumptivt gründernes og de små bedriftenes parti, hevder at avgiften skal bidra til lavere klimagassutslipp. Det gjør den ikke.

Klimautslippene fra luftfarten over Norge er regulert av EUs kvotehandelsregime. Det styrer utslipp fra luftfart, prosessindustri og energiproduksjon i hele EØS-området. Derfor har det null klimamessig effekt å ilegge luftfarten CO2-avgift. Norge har sammen med våre europeiske partnere forpliktet oss til å redusere utslippene fra kvotepliktig sektor med 43 prosent innen 2030. Det målet kommer vi til å nå, uansett hvor lite eller mye det slippes ut fra flytrafikken i Norge, noe blant annet plikten til å kjøpe klimakvoter bidrar til. Prisen på CO2-kvotene har steget kraftig den siste tiden, og vil etter all sannsynlighet fortsette å stige da de billigste kuttene allerede er tatt og de neste kuttene kommer til å koste mer, selv om teknologiutviklingen bidrar i motsatt retning. Dobbel virkemiddelbruk, som kombinasjon av kvoteplikt og CO2-avgift, bidrar derimot til at kuttene hjemme blir dyrere for skattebetalere og brukere.

Norge er stort land og vi har en åpen økonomi, begge deler gjør det nødvendig å reise mye med fly. Skal man selge fisk fra Vikna, kontorstoler fra Røros eller dyner fra Brekstad er fly til Europa via Værnes helt avgjørende for å være konkurransedyktige i et globalt matmarked. Men når det blir fremstilt som om nordmenn er umettelige når det gjelder å fly er ikke det riktig. Sannheten er at veksten i luftfarten de siste årene ikke skyldes nordmenn, men utlendingers reiser til og i Norge. Innlandsreiser nesten har stått på stedet hvil de siste ti årene etter å ha økt fra 1 millioner passasjerer i 1965 til 10 millioner passasjerer i 1995, og er nå vel 14 millioner passasjerer. Også nordmenns utenlandsreiser ser ut til å ha flatet ut.

Det er bredt flertall i Stortinget, både innenfor og utenfor Regjeringspartiene, for å stimulere til at flere utlendinger legger ferien til Norge. Når vi vet at 55 prosent av alle utlendinger som overnatter i Norge komme med fly, burde det tilsi at vi tilpasser avgiftsnivået til en beintøff global konkurransesituasjon.

Norge trenger flere ben å stå og flere lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, og vi trenger en effektiv klimapolitikk. Flyseteavgiften bidrar ikke til noen av delene.