Norske selskap bygger norske veier

Meninger

Godt over 90 prosent av veikontraktene har gått til norske entreprenører under vår regjering. Dette er en markert økning sammenlignet med de siste årene under forrige regjering, da nesten hver fjerde krone gikk til utenlandske entreprenører.

Vi bygger landet, og vi bygger norsk næringsliv. Det er dobbelt bra. I tillegg konstaterer jeg at de aller fleste ansatte på lønningslistene i byggeprosjektene er norske statsborgere. Dette er fakta som burde glede de fleste av oss.

I lys av nevnte fakta er jeg derfor forundret at Senterpartiet istedenfor later som om utenlandske entreprenører er på full fart inn i norsk veibygging. Ikke minst frykter de at kineserne nå angivelig blir dominerende.

La meg derfor minne om at vi må tilbake til Senterpartiets forrige regjeringstid for å finne sist gang et kinesisk selskap vant en riksveikontrakt. De siste 4 årene er det kun inngått en veikontrakt med kinesisk selskap – det var på en fylkesvei i Trøndelag, hvor Senterpartiet da hadde fylkesråd for samferdsel. Selv om vi skal bygge veier for fremtiden, så bør man ikke være helt historieløse i den politiske debatten