Stopp presset

Skolestart
Meninger

Den første skoledagen etter ferien bør være en god dag for barn og unge i Norge. Det er den dessverre ikke for alle. Årets Ungdata-rapport viser at stadig flere ungdommer har psykiske og fysiske helseplager. Prestasjonspress og kroppspress er årsaken.

Foreldre bruker mye penger på barna ved skolestart. I en DNB-undersøkelse fra 2016, sa seks av ti foreldre at de opplever kjøpepress. Mange føler seg presset til å kjøpe varer de egentlig ikke har råd til eller trenger. Dette gjelder særlig ungdomsskoleforeldre.

Mental Helse Ungdom mener at det også er et politisk ansvar å ta grep mot presset barn og unge lever i, og at vi ikke bare kan skylde på sosiale medier. Det er jeg helt enig i!

Miljøpartiet De Grønne mener vi må ta et oppgjør med målet i samfunnet vårt om å hele tiden produsere mer for å kjøpe mer, og kaste mer. Det skaper kjøpepress i alle aldre. Dette går ut over barn og unge, og kanskje spesielt de som vokser opp i familier med lav inntekt.

Jeg mener vi må ta grep. Vi må håndheve forbudet vi har mot reklame rettet mot barn og unge, strengere. Skolehelsestjenesten må styrkes, og skolen bør ha mindre fokus på måling og telling. Så vil jeg utfordre barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland til å si at det å hindre kjøpepress, prestasjonspress og kroppspress blant barn og unge, faktisk er et politisk ansvar.

Målet med politikken må være at folk har det bra. Vi må sørge for at barn og unge trives på skolen, og føler at de er gode nok som de er, også uten den nyeste Iphonen. Det er en prioritert oppgave for meg og Miljøpartiet De Grønne.