Trist innspill fra Ulvig i rovdyrdebatten

Leserinnlegg

Farligere: Elgen er langt mer farlig for mennesket enn ulven. Det viser alle trafikkulykker som elg og bilister er involvert i løpet av et år. 

Meninger

Det er trist å lese innlegg fra politikere som så tydelig ønsker å bruke rovdyrdebatten for å komme seg opp og fram i politikken, mens det skinner så til de grader igjennom at de ikke har satt seg inn i hele saken.

For i rovdyrdebatten handler det ikke bare om Klima- og miljødepartementet og ulv og sau. For å ikke la dette bli for langt, vil jeg forsøke å gi deg dette punktvis, Ulvig. Og mens du leser bør du også ha i bakhodet at dette i bunn og grunn skal bestemmes av velgerne. De som betaler lønna til politikerne.


 

Flertallet vil ha ulv i Norge. Det er snakk om naturopplevelser som alle kan reise til for å få, samme hvor de bor i landet. Jeg bor i Trøndelag og tar gjerne turen nordover for å oppleve bjørn eller sørover til et ulverevir. Jeg er fotointeressert, glad i dyr og elsker natur.

De fleste viltnemnder i Norge består av rovdyruvennlige partifeller. Det råder en stor «bukken og havresekken»-aktivitet, noe alle søknader om fellingstillatelser viser. Så enkelt er det å få drepe ulv at søknader blir innvilget muntlig, mens det tar minst tre uker å få behandlet en klage. Rettferdig?

Vi har altfor mye sau i Norge. Først vil jeg nevne utmarka. Selv uten rovdyrs hjelp lider og dør altfor mange sauer på utmarksbeite. Selv Mattilsynet har begynt å reagere på dette, noe du kan se om du leter etter avisartikler fra andre aviser.

Deretter vil jeg nevne overskuddslager. I fjor var dette på ca. 5.000 tonn sauekjøtt ved inngangen av 2017, det halve av dette ved inngangen av 2018 og prognosene som nettopp ble lagt ut, ser ikke fine ut. Oversubsidiert kjøtt fra bønder som stort sett har en annen jobb ved siden av.

Våre skattepenger betaler dette. I fjor ble løsningen å sende det billig til Afghanistan. Våre skattepenger sponset dette. I år er det foreslått å selge det billig til pelsnæringa. Er dere seriøse?

Hvor mange velgere tror du det er som har kjempet for å få vekk pelsnæringa, bare for å få dette slaget i ansiktet? Først sponse overforbruk av saueliv som slaktes uten å bli brukt til mat, for deretter å sponse den heslige dyreplagernæringa med våre skattepenger via subsidier? Rettferdig? Sauenæring er den eneste næringen i Norge som får hjelp av staten til å øke på, når forbrukerne så tydelig sier fra at de kutter ned. Resultatet: Mange boikotter norsk kjøtt av etiske årsaker.

Næringsinteresser. Det er ikke sauebøndene som er de som roper høyest lenger – og har kanskje aldri vært det. Det er skogeierne som selger jakt og det er jegerne som vil ha elg. Ulveflokker spiser elg = konkurrenter til jegerne. De hylte høyt nok til å få to flokker skutt og utradert, så de få elgene ulvene tok pr. år (en flokk tar gjennomsnittlig 150-200 elg i året) ble berget til jakta (jegerne i Norge skyter ca. 30 000 elg i året).

Elg er langt farligere enn ulv, om du skal snakke livskvalitet. Elg står for mange tap av liv i året via trafikken, kan angripe folk og burde blitt satt langt mer i fokus når det gjelder å frykte viltliv enn ulv som ikke har drept et menneske i Norge på ca. 200 år. Alt dette finner du om du ønsker å sette deg inn i saken og finne svarene fra begge sider.

Skal vi snakke demokratisk, er det slett ikke demokratisk å beholde så digre saueflokker og skyte ut rødlista rovdyr når så mange i Norge ønsker rovdyr i landet. Turistnæringen gråter, det gjør også naturfotografer og naturelskere.

Hvorfor skal mine naturopplevelser forringes ved at en håndfull jegere maser seg til å få drepe ulv eller jakte elg med bikkja løs? Er mine krav til livskvalitet dårligere og mindre viktige enn de som tar liv?

Innlegget ditt minner meg om en annen høyrepolitiker, en ung en som var veldig aktiv med innlegg i rovdyrdebatten. Det er også uetisk. Lytt heller til velgerne og se hva som skjer i landet i sauenæringen. Det er der du burde huke tak i problemet, for det har vokst i flere år uansett hvilke råd prognosene til Nortura har kommet med.

Ulven er det rovdyret i Norge som tar minst sau av alle rovdyr og likevel er mest forfulgt og hatet… Fornuftig? Nei. På tide å begynne å tenke fornuftig fra politikerne også, og jeg ser at du har en lang vei å gå ut ifra holdningene i innlegget ditt. Lykke til.


Svar til Anne Ulvig

Leserinnlegg