Framtidas søppelby

For egen regning:

Søppelhåndtering: Et nytt, moderne søppelanlegg vil måtte se helt annerledes ut enn dagens anlegg på Stormyra, uansett om det blir lagt til Spillum eller Skage.  

Meninger

Noe av det som har engasjert mest blant NA-leserne den siste uka er hvor det nye søppelanlegget skal ligge. Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) lanserte planene om å bygge nytt avfallsanlegg, og utredninga de har satt i gang peker på Spillum i Namsos som det stedet de foretrekker.


MNA vil bygge for 150 millioner på Spillum

MNA ønsker å bygge et splitter nytt avfallsanlegg til 150 millioner kroner på Spillum, hvis representantskapet gir klarsignal 1. november.

Reaksjonene på planene om nytt avfallsanlegg lot ikke vente på seg

Mange er negative til det planlagte anlegget på Spillum, men noen mener også at det er ei god løsning.

Venstre er kritiske til MNAs Spillum-planer

Frykter for havnas framtid

Et avfallsanlegg på Spillumstranda kan ødelegge for framtidig havnedrift, mener Venstre. De mener det er på høy tid at Namsos får en egen havnestrategi.

MNA vil til Spillum: – Venstre er på villspor

Senterpartiets Kåre Kvaale ønsker MNAs flytteplaner til Spillum velkommen og slakter samtidig Venstres utspill om egen havneplan.


Det finnes gode argumenter for å legge et nytt, moderne avfallsanlegg både til Spillum og til Skage, som er et annet alternativ. Beliggenheten i seg selv er ikke så avgjørende, begge deler ville kunne blitt en bra løsning både for MNA og kundene.

Innvendingene mot å legge et slikt anlegg til Spillum handler om frykten for lukt, avrenning, forsøpling av nærområdet og faren for at det kan ødelegge for andre planer for havna.

Et nytt avfallsanlegg vil se helt annerledes ut enn det 40 år gamle anlegget vi kjenner fra Stormyra. Noen husker sikkert også den stinkende fyllplassen i Bråten, der feite, svarte kråker sirklet over avrenning og åpne søppelposer.

Et nytt avfallsanlegg til 150 millioner kroner må være lukket, for både avrenning og lukt. Allerede i dag er det forbrenningsanlegg i Namsos sentrum, som sender fjernvarme til skoler og institusjoner. Matavfall resirkuleres til dyrefor og gjødsel, plast sendes til Tyskland.

Singapore er kjent som kanskje verdens reneste land. Det er både en by, et land og en øy. Der er fortauene så rene at du kan spise av dem, og tyggegummi er forbudt, fordi det kan føre til forsøpling. En tyggis eller avfall kastet på gata kan føre både til bøter og fengsel. Det er kanskje å dra det vel langt. Men samtidig har det ekstreme miljøfokuset gjort at når Singapore skal anlegge søppeldeponi, så gjør de det i form av en kunstig øy, med trær, strender og planter, som er så vakker og luktfri at folk drar dit for å ta bryllupsbilder.

I framtida vil det bli enda strengere krav til resirkulering og kildesortering, men også måten vi produserer avfall på vil bli radikalt forandret.

De som vokser opp i dag vil kreve at produsenter lager miljøvennlig emballasje, og reduserer forbruket. Hvis det er noe som har engasjert barn og unge det siste året, er det innsamling av plast, og det å unngå forsøpling av havet.

Moderne avfallshåndtering kommer til å bety at vi må lage mye mindre avfall. Men det avfallet som blir igjen, kommer også til å bli håndtert på helt andre måter enn i dag. Allerede finnes det teknologi som sier fra når søppeldunken din er full, og det er på tide å hente avfallet. Det vil spare mye transport, i stedet for å hente halvtomme dunker annenhver uke. Søppelhenting i dag kan styres av GPS-er og kunstig intelligens, som forteller hvor det er smartest å kjøre først, og hvor avfall skal hentes.

Det trenger ikke være lenge til dette går videre til neste skritt, der kjøretøyene er selvgående og automatiserte. Teknologien finnes allerede, og her går det fort framover.

Namdal ressurs er et av selskapene som er ledende i Norge på hvordan håndtere avfall. Et pilotanlegg vil være en mulighet for slike selskaper som kan teste ut nye løsninger og skape arbeidsplasser på miljøteknologi. MNA må få krav på seg til å legge til rette for dette.

Et lukket anlegg, med park på taket, eller ferdig oppvarmet aktivitetshall på spillvarme, utformet med arkitektur som viser at vi er stolt av å ta miljø og avfallshåndtering på alvor. Det vil være et signalanlegg som vi gjerne kan vise fram til cruisepassasjerene når de legger til ved nye Spillum havn.