Åpent brev til klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen:

Manglende værobservasjoner fra Nordøyan fyr og Sklinna fyr går på sikkerheten løs

Innspill

Risikofylt? Værobservasjoner fra Nordøyan fyr målestasjon og Sklinna fyr målestasjon har vært betydelig ute av drift. Dette er bekymringsfullt mener fiskerne. Nærøysund Frp har sendt et åpent brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om problemet, men ministeren har ennå ikke latt høre fra seg. 

Meninger

Nærøysund FrP har blitt kontaktet av fiskere og andre sjøfarende om de manglende værobservasjonene utenfor Namdalskysten.

Nordøyan fyr målestasjon ligger helt ytterst i havet på vestsiden av Vikna like nord for havstykket Folla. Sklinna fyr målestasjon ligger ett godt stykke ute i havet nordvest av Leka. Disse to målestasjonene har vært en betydelig del ute av drift de siste årene og det har eskalert kraftig det siste året.

Når disse to stasjonene er ute av drift så er det en strekning på over 150 nautiske mil, mellom Buholmråsa i sør og Myken i Nord, som ikke er dekket av vindmålinger i sanntid.

Disse områdene utenfor Namdalskysten har en aktiv fiskeflåte, med ett aktivitetsnivå som er noe av det høyeste på kysten sør for Lofoten, en aktivitet som stort sett blir gjort med mindre kystfiske fartøy.

Det er ofte stor forskjell fra vindstyrke og retning fra havnene inne i Nærøysundet og ute på fiskefeltene utenfor Nordøyan og Sklinna. Dette fører til at fartøy blir liggende i havn når det i realiteten er greie forhold på feltet, men også at fiskebåter går ut og etter 2–3 timers gange må snu da det viser seg at vinden er sterkere en varslet, og i enkelt tilfeller så blir fisket gjennomført i forhold som man normalt ville holdt seg på land, da man allerede har kjørt hele veien ut.

Disse sanntids målinger er også mye brukt av annen skipsfart etter kysten, og spesielt før overfarten over det krevende havstykket Folla er Nordøyan en viktig pekepinn på hva man har i vente under seilasen over eller om man skal søke havn for å vente på at vinden løyer.

Værobservasjonene på disse to målestasjonene har over flere år vært meget ustabile og i lange perioder vært helt ute av drift, allerede i 2015 var det lokale Fiskarlaget, gjennom sin organisasjon Norges Fiskarlag, i kontakt med Meteorologisk institutt for å få observasjonene opp å gå etter flere uker med bortfall. Svaret var at de slet med kommunikasjonen og eldre utstyr, men de skulle sende teknikker for å prøve å få stasjonene opp å gå. Det ble i løpet av høsten ordnet.

I 2016 så forsvant på ny vind oppdateringen fra disse to stasjonene, Fiskarlaget tok tak i saken en gang til, årsaken ble oppgitt til kommunikasjonen fra stasjonene og eldre utstyr. Noen uker senere var det teknikere ute og fikk systemene oppegående igjen.

I 2017 ble det mange måneder uten observasjoner fra målestasjonene utenfor Namdalskysten og det ble tatt opp både av Fiskarlaget og Nærøysund FrP, det ble da sagt at det var vanskelig å reparere utstyret på Nordøyan men de skulle prøve å få teknikere ut å se om de kunne få vindmåleren til å fungere, det ble også nevnt at nytt utstyr skulle monteres der, men det kom ikke til å skje før i 2018, for Sklinna ble fremdeles kommunikasjonen oppgitt som et problem.

Teknikerne var ute sent på høsten og fikk nytt utstyret til å fungere. Hele 2018 har det vært lange perioder uten vindobservasjoner fra stasjonene og totalt fraværende de siste månedene.

Fiskere og andre sjøfarere har etterlyst disse i lengre tid nå, og er tydelig fortvilet over situasjonen, det er de siste årene satt et tydelig fokus på sikkerhet, både fra myndigheter og fiskerne selv. Været er en faktor som har stor betydning for fiskernes sikkerhet og det er i det minste forventet at gode sanntids data er tilgjengelige når fiskerne gjør sine vurderinger om de skal gå ut på feltet eller ikke.

Nærøysund Frp mener at vær observasjonspostene utenfor Namdalen, og resten av kysten for øvrig, må prioriteres og at det gjøres det som er mulig for at daglige sanntids observasjoner blir tilgjengelig for sjøfarende. Teknologien som skal til for å få dette til og fungere eksistere, så her handler det bare om vilje og prioriteringer mener vi. 2018 kan bli det første året på 50 år som det er flere som omkommer i drukningsulykker en i trafikken, så nå mener vi at det er på tide at sikkerheten på havet også blir satt i høysete!