Namsen kan sette spiss på Melamartnan

Leserinnlegg

Ferga flyt igjen! Dette bildet tok Cis mens Namsen var på sitt største forrige uke. Nå er det klart for nye trivelige dager under Melamartnan. 

Meninger

I dobbelt forstand nærmer Martnan 2018 seg med stormskritt. Namsen gjør sitt beste for å ødelegge festen, men uansett regn – så langt regnes det med at martnasfest blir det!

Det kan da være på sin plass å fortelle om en heidundrende Martna i 1855. I hvert fall slik det framgikk av innlegget i Nordre Trondhjems Amtstidende. Korrespondenten, tydeligvis godt lokalkjent, skriver: «Da vi Overhaldinger ere Folk, som desværre ere avanserede temmelig vidt i Luxuriøse Levemaade og, saalenge Skoven strækker til, ikke ere saa aldeles blottede for Penge, kunne nok Trondhjems- og Levangerkræmmere glæde sig over at have gjort et godt Marked. Naar Skoven er udhugget, turde man maaske blive nødt til at lægge mere vind paa at dyrke Jorden og fordetførste lade sig nøie med mindre Luxus. Brændevinsudskjænkerne gjorde ogsaa god Affærer; deres Boder vare som oftes overfyldte; (ikke alene fulde av Mennesker men af Skraal, Støien og Banden) og de havde travelt med at utlevere deres tarvelige Vare.»

Innsenderen gjør seg deretter noen betraktninger om Brændevinets «bedrøvelige Virkninger på «Sjæl og Legeme», og avslutter med at «det skulde glæde oss» at Brændevinsudskjænkeerne» «vilde tage sig noget Nyttig for og ikke oftere kommer hid med deres skadelige Vare».

Ti år senere, i 1865, har også Namdals Tiende, 20. sept. 1865, en rapport fra Overhaldsmarkedet. Av en eller annen grunn har begivenheten gått av stabelen 14 dager tidligere enn vanlig. Derfor kanskje at: «Overhaldsmarkedet blev som ventet dårlig i 1865. Man måtte forbauses over å se så få folk fra sjødistriktene, thi der før om årene ikke vært mindre end ca. 30 båter, men i år var der bare 10 – 12. Krambuhandelen var mer end almindelig flau.

De som gjorde de beste forretninger var vertene for Vin-spise og dansehusene. De siste var særlig i sterkt bruk.

Første markedsdag var det godt vær, likså onsdag til over middag, men så brøt et forferdelig regnvær løs som varede uavbrudt til fredag efterm. Under dette voldsomme regn steg Namsen så høit at den nedre del av Markeds-plassen stod så dypt under vand at man kunde ro overalt i gaten, ja endog in i bodene. Kister, tønder, brød, borde og stoler m.v. fløt overalt, og en stor del gods blev bortført av Namsen som var overmåte strid. Alt angav et sørgelig skue, og man glemmer nok ikke så snart Overhaldsmarkedet i 1865.»

I år – 153 år senere – tok igjen Namsen sist i september kontroll over Nergata – «nedre del av Markeds-plassen». Hadde ikke Melaferja vært søkklastet med betong, hadde nok ferja tatt turen til Namsos nok en gang! Noen fare for at «Kister, tønder, brød, borde og stoler m.v.» vil flyte overalt, og gods bortføres, vil det imidlertid ikke være i år.

Om ikke martnaskomiteen har kontroll med verken vær eller Namsi – og heller ikke folk – så har komiteen sikkert uansett et opplegg som vil gjøre Martnan’ 2018 til en fin kulturfest for små og store!

God Martna 2018!