- Dette er for dårlig av Trønderbilene

Innspill

IKKE GODT NOK TILBUD: - Jeg er også sikker på at de fleste har erfart selv eller kjenner noen som har erfart at bussen har kjørt fra oss, skriver forfatteren av innspillet.  Foto: BJØRN TORE NESS

Anne Cecilie Holm. 

Meninger

Etter å ha lest tilsvaret fra Trøndebilene/AtB i Namdalsavisa i saken der fem busspassasjer ble frakjørt på Steinkjer stasjon (og neste buss gikk 6 timer senere!), kan jeg ikke fri meg fra å tenke: Hvem er bussen og toget egentlig for? Hvorfor har vi et kollektivtilbud egentlig?

Jo selvfølgelig for innbyggerne i Trøndelag og i dette tilfelle Namdalens innbyggere. Derfor skal bussen og toget gå på tider hvor folk ønsker å reise fra A til B, uten unødvendig venting, og bytting av kollektivmiddel skal gå raskt og sømløst.

Det er underlig at det i min ungdom alltid var god kommunikasjon mellom tog og buss, og at det skal være så vanskelig i mobiltelefonenes tidsalder.

Det er også underlig at det den gang var lagt opp til en normal overgangstid mellom tog og buss, ikke slik tilfellet er nå med 5 minutter overgang på Steinkjer Stasjon. Jeg er sikker på at ALLE, akkurat som meg, sitter og er stresset på toget fordi vi lurer på om vi rekker bussen til Namsos, og hvordan vi springer med kofferter på slep for å rekke bussen.


Bussen til Namsos hadde gått da Sigrid kom på togstasjonen i Steinkjer. Hun reagerer på behandlinga

– Det er hårreisende at det skal være sånn

Sigrid Fløan Mære Aaring er fortørnet og mener kollektivreisende nord i fylket blir stemoderlig behandlet.


Og jeg er også sikker på at de fleste har erfart selv eller kjenner noen som har erfart at bussen har kjørt fra oss, - og er vi riktig heldige så er det bare en time å vente til neste buss, og IKKE 6 timer! Vente på en bussholdeplass på Steinkjer som ikke har et varmt oppholdsrom/tett leskur å tilby sine reisende.

Vi hverken orker eller tør å slepe bagasjen bort til «Stasjons-venterommet» i skrekk for å miste neste buss også.

Kunne jeg sendt min mor på 86 år med tog og buss slik det fungerer nå? Nei! Kunne jeg sendt mindreårige barn med tog og buss? Nei! Hadde jeg risikert dette selv om jeg hadde kommet fra, for eksempel, en slitsom undersøkelse på St. Olav i Trondheim og ikke var 100 prosent? Nei!

Beklager Trønderbilene, dette er for dårlig, dere får legge opp til 15 min overgangstid på Steinkjer stasjon, dere får bygge et varmt, tørt og godt venterom, slik at vi kan vente der på bussen i 15 min om toget er presist.

Dere får opprette kommunikasjon med NSB igjen, kreve at de tar kontakt med dere når toget er forsinket. Dette kan ikke være så vanskelig å få til?

NSB og AtB må også kunne klare å finne frem til en ordning hvor forsinkelse erstattes med annen transport. Et eksempel til etterfølgelse er Oslo sporveier som har en garanti om at blir du mer enn 20 minutter forsinket fordi de ikke er i rute, dekker de drosjeregningen med inntil 550 kroner.

Så skal jeg som politiker arbeide for at vi får tilbake Ekspressbussen mellom Trondheim og Namsos, slik at vi igjen kan få en behagelig og trygg reise ,- hele veien- i en varm buss fra A til B. Slik at jeg igjen kan sende min mor til Værnes og naboen kan sende barna på helgebesøk til far som bor i Trondheim og Fru Hansen får en rolig tur til spesialistundersøkelse på St. Olav sykehus.

Så skal jeg være en sterk stemme fra Namdalen og en pådriver for at vi får enkel, rask og sømløs kollektivtransport tilpasset alle fra Nord til Sør i Nye Trøndelag.