Hvilken kunnskap innehar de som takserer eiendommer?

Leserinnlegg

Skatt: Bjørn Myrvold mener at eiendomsskatten er den meste usosiale skatten i Norge. De som vedlikeholder sine hus blir urettmessig straffet. 

Det er tragisk at flertallet i Namsos kommune stiller seg bak denne avgiften.

Meninger

Nå foreligger «Svar på klage på eiendomsskatt». Ikke uventet fikk jeg avslag på min klage.

I brevet fra klagenemnda i Namsos kommune refereres til et besøk nemnda hadde foretatt 3.9.18. Eier var ikke til stede. En melding over telefon ville gitt oss mulighet til å være til stede.

I etterkant har jeg fått vite hvem som har fortatt denne befaring. Jeg etterlyser herved hvilke byggteknisk kompetanse, utenom den politiske, disse medlemmer av nemnda har.

Faglig nivå har ikke vært til stede i denne prosessen.

Da det ble taksert første gang, ble det leid inn personer fra andre steder av landet. Disse har ikke lokalkunnskap til å verdisette boliger og eiendommer i Namdalen.

Det ryktes at det i Namsos var personer fra Trondheim som gikk rundt og «syntes».

I Nærøy er det fortalt at det var en person fra Bergen som «takserte».

Som TV-titter har jeg flere ganger sett på programmet «Solgt». Der får eiendomsmeglere tippe pris på forskjellige hus og eiendommer. Jeg, og sikkert flere enn meg, er sjokkert over den manglende kunnskap som vises fra meglerstanden.

Er det dette kunnskapsnivået de har de som avgjør hva vi skal betale i avgift?

Det er bevilget store summer fra kommunen til flere mislykkede og kostbare investeringer på skattebetalernes vegne. Dette har hatt stor innvirkning på kommunens økonomi og behov.

Jeg hadde i dag 12.10. en samtale med en pensjonert enke som var sjokkert over det hun måtte betale i avgifter for sitt enkle hus.

Hun fikk besøk av to damer som hun kjente, og to menn som hun ikke kjente, og som ikke presenterte seg. Hun ba dem inn for å se på den indre standard, men det ville de ikkje. Hun har også en liten eiendom i Nærøy kommune. (trolig arvet småbruk).

Vi som bor i Namdalen kjenner viktigheten av å ha et godt vedlikehold av våre hus og eiendommer. Hun har påkostet begge sine eiendommer godt utvendig vedlikehold. Hun klaget på takstene begge steder. Etter en telefonsamtale med representanter fra Nærøy kommune fikk hun senket taksten med kr 500 000. Husene på småbruket er fra ca. 1890, men årlig utvendig vedlikeholdt.

Konklusjonen blir at de som vedlikeholder sitt hus og sin hage blir straffet for det økonomisk. De som ikke vedlikeholder sine hus får lavere takst, og dermed tjener på sin unnfallenhet.

Jeg gjentar at denne avgiften som er innført av ca. 75 prosent av landets kommuner er den mest usosiale skatt i Norge i dag. Det er tragisk at flertallet i Namsos kommune stiller seg bak denne avgiften.

Om et år er det kommunevalg. Jeg oppfordrer velgerne til å orientere seg i det politiske markedet.