Skoleskyss til besvær

Meninger

Vi er så heldige at vi bor midt i et lite boligfelt på landsbygda - Ramsvikskogen Boligfelt i Namsos kommune. Og her har vi 21 hyggelige nabofamilier. Midt i boligfeltet bor vi og det er akkurat 4000 meter fra vårt hus til barneskolen vi sokner til.


Alle barna får skoleskyss – unntatt disse fem – de må gå hjem...

De bor i samme boligfelt – men fem av 13 barn i Ramsvikskogen blir nektet skoleskyss.

 

Fylkesordføreren får spørsmål om skoleskyssen i Vemundvik

Tove Eivindsen (V) stiller spørsmål om skoleskyss-saken fra Vemundvik til fylkesordføreren.

Oppfordrer foreldre om å la være å kjøre barna til skolen

– Det skal være en meget god grunn til at barn ikke skal kunne gå eller sykle til skolen.


Her i Ramsvikskogen Boligfelt har vi nå i 34 år levd våre liv med felles gleder og felles utfordringer. Slik har vi hatt det inntil Trøndelag Fylkeskommune ble en etablert og Nord-Trøndelag Fylkeskommune ble historisk. Regelverk og rutiner skulle samordnes og justeres da to fylkeskommuner med sine regelverk ble til en.

Resultatet ble at vi som bor akkurat midt i boligfeltet fikk rett til skoleskyss mens naboen vår 20 meter unna ikke fikk denne rette. Som pensjonister har vi ikke bruk for denne retten til skoleskyss. Vår gode nabo med barn har bruk for retten som han har mistet. Dermed er boligfeltet blitt delt med ulike rettigheter.

Vi sier alle at vi bor 4 km fra skolen – men det er noen som bor 3995 m (uten skoleskyssrett) og det er noen som bor 4005 m (med skoleskyssrett) fra den samme skolen.

Rigiditet og paragrafrytteri fører til denne ordningen som blir svært urimelig. Urimelig da noen får fri skoleskyss mens barn i nabohus må betale for denne skoleskyssen.

Slik kan vi da ikke ha det.

Dersom skoleskyssretten var en kvoterettighet skulle vår nabo fått overtatt denne vår kvote.