SYKEFRAVÆR

Legenes rolle

MENING
Meninger

På lederplass avviser Namdalsavisa debatten om legenes rolle som portvokter inn til verdens rauseste sykelønnsordning. Det er en lite konstruktiv inngang til debatten. Forslaget handler ikke om medisinske diagnoser, men at det i de fleste tilfellene er mulig for arbeidstaker og arbeidsgiver å finne gode løsninger på arbeidsplassen. Det er ikke utpressing av arbeidstakerne, men ansvarliggjøring av arbeidsgiverne, slik Namdalsavisa etterlyser.

Debatten om legenes rolle i sykemeldingsarbeidet er viktig fordi vi ser at portvokterfunksjonen ikke fungerer godt nok. Sykefraværet i Norge er fremdeles for høyt, sammenlignet med andre land. Dessuten står mange i fare for å sykemeldes ut av arbeidslivet, i stedet for å tilrettelegges inn i det. Legen skal selvsagt fortsatt diagnostisere og behandle, men arbeidsplassen skal være der man diskuterer fravær og funksjonsevne.

Selvsagt kunne det for eksempel vært enklere å redusere sykelønnen eller flytte på ansvarsfordelingen mellom arbeidsgiver og staten. Det førstnevnte har hatt effekt i mange land. Samtidig er det ikke rimelig at det er de ansatte som ensidig skal ta en reduksjon i sine ytelser, dersom ledelsen i en virksomhet ikke tar tak i et arbeidsmiljø som gjør folk syke. Det kommunale sykehjemmet Majorstutunet i Oslo halverte sitt sykefravær gjennom bedre ledelse, ikke kutt i sykelønn. Statens arbeidsmiljøinstitutt har uttalt at satsing på arbeidsmiljø antakeligvis er viktigere enn å kutte i sykelønnen. Da må vi diskutere løsningene.

Kommunelegen i Haugesund kommune støttet forslaget på Facebook og skrev at sykemelding og fravær er først og fremst en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Han mener legen kan være en nødvendig rådgiver, men at det kommer lite godt ut av å tillegge legene å være obligatoriske premissleverandører. Selv om Petter Brelin i Norsk Forening for Allmennmedisin var uenig i forslaget, sa han likevel til pressen at det er sterke røster i deres fagmiljø for at de ikke skal sykemelde, nettopp fordi denne kontrollrollen oppleves som vanskelig.

En åpen og mer nyansert debatt hadde vært mer ønskelig.