Utrolig!

Meninger

Namdalsavisa har i løpet av noen få dager hatt to utrolige nyheter om den nye kirka i Rørvik.
Først kom meldingen om at Rørvik sanitetsforening har gitt utrolige 500.000 kr som gave til utsmykning av nykirka. Det er en meget generøs gave.


Rørvik sanitetsforening med tidenes julegave til nykirka

Gir bort 500.000 kroner for finansiering av unik altertavle.

 

Rørvik sanitetsforenings gave blir ikke godt mottatt fra sentralt hold

– De bryter retningslinjene

Generalsekretæren i Norske Kvinners Sanitetsforening sier gaven på en halv million til altertavle bryter med retningslinjene til organisasjonen.


Men så kom en ny utrolig beskjed. Generalsekretæren i Norske Kvinners Sanitetsforening har tatt kontakt for å si at denne gaven bryter med retningslinjene – for Saniteten er livssynsnøytral. Jeg vil oppfordre Saniteten til å kvitte seg med dette foreldede uttrykket og heller ta i bruk «livssynsåpen» som var forslaget fra Stålsettutvalget for noen år siden. Der satt det representanter for alle slags religioner og livssyn.

Livssynsnøytral gir et signal om at tro og livssyn i beste fall er bare til innvortes bruk – en privatsak. I verste fall kan ordet innebære at tro er noe farlig, noe en skal holde seg unna. Livssynsåpen derimot formidler at tro kan være veldig forskjellig, men samtidig noe som beriker samfunnet.

Jeg ser at Saniteten skal «bidra til et trygt og inkluderende samfunn». Rørvik sanitetsforening har skjønt at folkekirken nettopp er en god samarbeidspartner i dette. Og rundt omkring i Trøndelag er det mange steder et nært og godt samarbeid mellom Saniteten og kirken – i form av innsamlinger til Saniteten, bidrag til forskjønnelse av kirker og kirkegårder, kirkekaffe, samarbeid om innvandrerarbeid, babysang osv. Selv har jeg hatt gleden av slikt samarbeid, og det er skuffende å se at generalsekretæren er så lite orientert om det som foregår i Trøndelag.