Nei til salg av Trøndelag!

Ordførere må på banen

Kraftressurser i Trøndelag: Hvorfor bygger ikke sveitsisk og tysk kapital sine vindkraftverk på heimebane i Alpene, hvor vinden suser hver dag? Svaret er at fortjenesteutsiktene er større i Norge enn i Sveits og Tyskland, skriver Trøndelag SV. 

Meninger

Trønderske kraftselskaper selger stadig større andeler av kraftressursene i Trøndelag til utenlandsk storkapital. De som er taperne er trøndere flest, sørsamer i særdeleshet, trøndersk industri og naturmangfoldet i Trøndelag. Norge og Trøndelag ble bygd på råderett over naturressursene.

Høyrepolitikk gjør det nå mulig å selge Trøndelags kraftressurser vindkast for vindkast og vanndråpe for vanndråpe. Trøndelag SV sier nei til salg av Trøndelag, og vil ha tilbake lovverket som sikrer trønderne råderett over naturressursene.

Trønderenergi og NTE viser fullstendig mangel på samfunnsansvar når de legger forholdene til rette for at tysk og sveitsisk kapital skal eie våre energiressurser. I vindkraftutbygginga på Fosen er Nordic Wind Power inne som eier med 40 prosent. Bak det nordiske navnet gjemmer finansgiganten Credit Suisse og det sveitsiske kraftselskapet BKW seg. For et par år siden solgte NTE sine småkraftverk til Norsk Grønnkraft. Men navnet lyver.

Selskapet eies 100 prosent av det tyske finansselskapet Aquila Capital. Nå har NTE solgt flere av sine vindkraftprosjekter til det tyske selskapet Stadtwerke München. I samarbeid med Trønderenergi (30 prosent) skal nå Stadtwerke München (70 prosent) plassere sine gigantiske vindkraftverk i sårbare naturområder både i trøndersk fjellheim og kystlandskap.

Hvorfor bygger ikke sveitsisk og tysk kapital sine vindkraftverk på heimebane i Alpene, hvor vinden suser hver dag? Svaret er at fortjenesteutsiktene er større i Norge enn i Sveits og Tyskland. I Norge er det innført statsstøtte i 1em år til bla. vindkraftselskaper gjennom såkalte grønne sertifikater (elsertifikatordningen). Vindkraftverk i Norge er med dagens strømpris ulønnsomme. Med støtte gjennom de grønne sertifikatene og bygging av stadig flere utenlandskabler, som vil bidra til å heve norske strømpriser til europeisk nivå, satser de utenlandske finansselskapene på god avkastning på kapitalen i årene framover. Og det er vi trønderske strømforbrukere som er melkekyrne til tysk og sveitsisk storkapital. Både de grønne sertifikatene og utenlandskablene betales av oss gjennom økte strømpriser og økt nettleie.

Trønderske energiselskaper og utenlandske investorer gjemmer seg bak utsagn om å bidra til det grønne skifte gjennom vindkraftutbygging i Trøndelag. Men prisen er for høy i dobbelt forstand. Vindkraftverk på land er i utgangspunktet ikke lønnsomt. Miljøprisen er også for høy. Asfaltveger og kjempestore vindkraftverk i sårbare naturområder både i innlandet og på kysten er ikke miljøprosjekter.

Vindkraftutbygginger på Storheia på Fosen og Stokkfjellet i Selbu er eksempler på at energiselskapene ikke respekterer den samiske urbefolkninga. Trøndelag SV vil heller satse på fornybar energi som utbedring av eksisterende vannkraftverk, havvind, varmeutveksling, biogass og solenergiløsninger.

Enda er det kommunene i Trøndelag som har makta i både NTE og Trønderenergi. Trøndelag SV vil oppfordre trønderske ordførere til å stoppe salget av trønderske energiressurser til utenlandsk storkapital. Vi vil også oppfordre ordførerne til å stoppe vindkraftutbygginger i Trøndelag som berører samiske reindriftsinteresser og sårbare naturområder. På vegen til det klimavennlige Trøndelag kan vi ikke ødelegge naturmangfoldet til våre etterkommere.

Trønderne har og skal fortsatt eie og bestemme over Trøndelags energiressurser. Derfor sier Trøndelag SV nei til salg av Trøndelags energiressurser til internasjonal storkapital.