Ny ambulansestasjon: Leka ofres

Leserinnlegg
Meninger

Nå diskuteres det i fullt alvor å fjerne ambulansene i Leka og Bindal, til en samlokalisert ambulansestasjon på Kjella i Bindal.


Kjella i Bindal kan bli ny ambulansestasjon

Nye analyser viser at Kjella peker seg ut som mest egnet sted for ny samlokalisert ambulansestasjon mellom Leka og Bindal.

 

Leka Arbeiderparti reagerer kraftig på at responstiden for folket som bor på øya settes i spill. Dette kommer bare noen dager etter at en av klinikklederne i Helse Nord-Trøndelag uttalte at "Det er større sjanse for et hjerneslag i Steinkjer enn på Leka".  Å bruke matematikk på denne måten er både nådeløst og kynisk.

Dersom samtalene mellom Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge ender med å flytte ambulansene fra Bindal og Leka til Kjella har Leka Arbeiderparti et følgende råd til befolkningen som bor på selve øya:

Skulle du bli akutt syk så sørg for at det skjer mens ferga ligger i Gutvik.

Nå mener ikke vi at å ha ferga liggende i Gutvik vil tilfredsstille kravene om responstid fram til pasient. For fortsatt vil det ta ti minutter for ambulansen å kjøre fra Kjella til Gutvik. Så tar det 20 minutter å krysse fjorden. Deretter må ambulansen beregne minst ti minutter fram til pasient. Altså til sammen minst 40 minutter i responstid.

Poenget er at det blir så mye verre dersom ferga står på Skei (Leka) dersom du blir akutt syk. Først skal ferja krysse fjorden og hente ambulansen. Dette tar 20 minutter. Deretter skal ferga tilbake til øya med ambulansen. Dette tar nye 20 minutter. Så må det beregnes i snitt minst ti minutter fram til pasienten. Dette betyr at responstiden i beste fall blir 50 minutter dersom ferga ligger til kai på Leka når alarmen går.

Når ferga ikke går i rute ligger den ved kaia på Leka. Derfor vil 50 minutters responstid bli det mest normale. Dersom responstiden skal ned til 40 minutter må rutiner endres ved at ferga blir liggende i Gutvik når den ikke går i rute.  Dersom rutinene endres slik at ferga skal stå i Gutvik når den ikke er i rute vil det få konsekvenser for fergemannskapet, som stort sett bor på Leka. Fylkeskommunen må derfor belage seg på større kostnader med fergedriften dersom ferga blir stående i Gutvik for å få ned responstiden på ambulansen.

Bare til orientering: Dersom ambulansen forblir på Leka er responstiden fram til pasient i snitt bare ti minutter. Ofte oppdages ikke sykdommens fulle alvor før ambulansefolkene har sjekket pasienten. Nettopp derfor er tiden fra alarmen går til ambulansen ankommer ofte avgjørende for liv og død.

Ideen om å samlokalisere ambulansene i Leka og Bindal til Kjella er distriktsfiendtlig. Og ikke bare det. Vi som har valgt å bo i distriktene opplever nå at vår rett til liv og helse er under press, og tydeligvis ikke er like mye verdt somfolk i folkerike områder. Helsebyråkrater med tegnebrett og kart må ikke få siste ordet i denne saken. Vi kommer ikke til å gi oss før Leka-ambulansen forblir på Leka.