Om leie av Norveg: Pris avtalt på forhånd

Leserinnlegg
Meninger

Museet Midt IKS, avdeling Kystmuseet Rørvik har følgende kommentarer til avisartikkelen i Namdalsavisa mandag 21. januar 2019, om avholdt begravelse i Norveg:


Fikk sjokkregning på over 20.000 kroner for leie av Norveg etter sønnens begravelse

16. november måtte Anton Bævre gjennomgå alle foreldres mareritt – å begrave sønnen sin. Etterpå ble overraskelsen stor da det kom regning på over 20.000 for leie av lokale.

 

Familien har vår dypeste medfølelse i sorgen.

Vi på Kystmuseet synes det er leit at kommunikasjonen i etterkant har foregått igjennom pressen.

I lys av spesielle omstendigheter imøtekom vi Humanetisk forbunds bestilling, slik at vi kunne bidra til at familien kunne få en verdig avskjedsseremoni.

I evaluering av arrangementet anser vi det ikke som formålstjenlig for kommunen å bruke Norveg som et lokale for begravelsesseremonier. Dette skyldes flere faktorer, blant annet:

• Bygget er ikke tilrettelagt for en slik seremoni, og det kreves da et stort antall arbeidstimer for tilrettelegging

• Bygget er en arbeidsplass for 15 ansatte, hvor det er respektløst å arbeide under en slik seremoni (ansatte må ta fri uten lønn)

• Bygget er et museum med kafe som skal være åpent (må stenges i to dager)

Det er leit at Norveg i avisen blir framstilt som pengegrisk, når sannheten er at vi kun har valgt å fakturere for leie og en liten del av de reelle kostnadene. Prisen var avtalt med Human-Etisk Forbund på forhånd.

Vi er glade for at vi kunne bistå familien under slike spesielle omstendigheter.