Laksevegen nord (og ned)

Leserinnlegg

Sikker ferd: Tonnevis av laks blir frakt på vegen i Namdalen og uten vedlikehold av veger, men eieren av fylkesvegene henger ikke med, skriver Stein T. Wolff  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Her har vi en samling av overbetalte ordførere og byråkrater samlet for å prøve å finne opp hjulet på nytt. Hva om dere setter til side litt politisk korrekthet og hører på fagfolk som kan tilrettelegge for den sikreste vegen for en av Norges største eksportartikkel noensinne.

Vegen er døpt «Laksevegen nord», dvs. en veg for å frakte laks og andre varer trygt fra A til B, og hvorfor skal det ikke da gå an å tenke litt nytt og se om det ikke går an å finne en ny trase som i verste fall gjør vegen både kortere, billigere og med redusert byggetid.


Startskudd for bomprosjektet Lakseveg nord i 2022?

Innen 1. oktober skal prosjektgruppa legge fram forprosjekt til en bompengefinansiert Lakseveg nord, Gartland-Flerengstrand. Om alle biter faller på plass, kan startskuddet gå i 2022.

 

Dere vet hvor laksen er og dere vet hvor laksen skal, og enda så skal dere på liv og død legge den innom hver en melkerampe på ruta, der resultatet av 30 års dårlige vegvedlikehold ligger foran oss hver dag vi prøver å bevege oss på skarpe svinger og dårlig asfalt.

Flere yrkessjåfører, med årevis av erfaring, har kommet med forslag om andre traseer, blant annet gjennom Bangdalen, men Ap og Sp skryter enda om at det var de som bygde opp landet etter krigen og derfor er det de som enda vet best, og derfor skal de heller ikke høre på andre hvordan det kan gjøres.

  • Hvor er Bane-Nor i disse klimatider?
  • Hvor er alle transportører og leverandører som er avhengige av den nye vegen?
  • Hvorfor planlegges det med oppdeling av prosjektene når alle vet at det er billigere og mer samfunnsøkonomisk å gjøre ferdig mest mulig på kortest mulig tid?
  • Hvorfor skal det kun bygges for 50 tonn og 7,5 meter?

Det ser ut som fylkeskommunen unnlater å vedlikeholde dagens veier med håp om å få de underlagt bomvegprosjekt. Det er ikke noe krav om å søke om finansiering med bompenger, men et resultat av dårlig planlegging fra det offentlige, som ikke evner å få til noe annet enn å kreve mer fra skattebetalerne på lik linje med formue,- og eiendomsskatten, noe som igjen rammer småbarnsfamilier og nyetablering av nyskapende firmaer mest av alt.

Jeg er nå snart ferdig med to perioder som kommunepolitiker, og i min noe utslitte sjel velger jeg å håpe at dere kan finne noen i fylke og/eller stat som er villige til å satse på det åpenbare som ligger foran dere og da må det gå an å gjøre det framtidsrettet og til fremtidens generasjoner.

Det er valg til høsten og da håper jeg at dere velgere legger merke til de politikerne som er villige til å ta i et tak for Namdalen.