Mer strøm til Sørli

Leserinnlegg
Meninger

I Sørli har det skjedd mye positivt de siste årene når det gjelder næringsutvikling. På industriområdet finner en et moderne bakeri, nytt anlegg for omfattende røyeproduksjon samt relativ stor skiferproduksjon.

Problemet med tanke på utvidelse og vekst er at NTE ikke er i stand til å bygge ut tilstrekkelig strømkapasitet til bygda. Dette har vært et kjent problem i lang tid. NTE pålegger kommunen å ta en stor del av regninga for oppgradering av kraft til Sørli. Kommunen finner kravet urimelig. Slik har saken stått i flere år, og utsiktene til løsning virker fjern.

Det er ikke første gangen at NTE nedprioriterer Indre Namdal. Leser en historien om vassdragsreguleringen 1940-1965, av Ola Hjulstad, vil en oppdage at NTE slett ikke hadde tenkt at Røyrvik og Lierne skulle ha strøm i det hele tatt, selv om NTE skulle hente det meste av vannkraften fra innsjøene i nettopp de to nevnte kommunene.

Veidefolk trenger ikke strøm, ble det hevdet fra ledelsen i NTE. Det var faktisk etter at svenske interesser for å bygge et kraftverk knyttet til innsjøene Limingen og Tunnsjø, at NTE endret holdning. Svenskene tilbød nemlig Røyrvik og Lierne både veg og elektrisitet dersom de fikk utnyttet noe av vannkraften på norsk side.

Ordfører Petter Vekterli, Røyrvik og Ola H. Kveli, Nordli, førte en knallhard kamp mot NTE, fylkesmannen og fylkespolitikerne for å få litt igjen for å skaffe resten av fylket tiltrengt kraft bl.a. til industrivirksomhet.

Nå skal man kanskje tilgi gamle synder, men når NTE også i de senere årene har brukt svært store summer, flere hundre millioner, på subsidiering av Norske Skog, Levanger, Fosdalen industrier, Verran, for ikke å snakke om katastrofeprosjektet, egenproduksjon av vindmøller, i Verdal, så må det kjennes ekstra surt for innbyggerne i Sørli at NTE ikke tar grep.

Det kan virke som den gamle holdningen i forhold til Indre Namdal, fortsatt sitter i veggene.

Nå eies NTE av kommunene fra gamle Nord-Trøndelag. Deres visjon er «Å eie, det er å ville», noe som betyr at selskapet skal være i forsetet når det gjelder fornyelse og utvikling. Men det er grunn til å spørre om det også gjelder for Sørli og Lierne?

Jeg forventer at det nye styret i NTE tar opp saken om mer strøm til Sørli. Det er kanskje ikke så urimelig at kommunene som bidrar med det meste av vannkraften, også får tilført tilstrekkelig strøm slik at de også har mulighet til utvikling.

I «Nord-Trøndelag» snakker man ofte om sentralisering og Oslo. Kanskje er det på tide å ha litt mer fokus på holdninger og handlinger i eget fylke.