Vil vi frarøve ungdommen tilbudet?

Leserinnlegg
Meninger

Organiserte fritidsaktiviteter er en sentral del av hverdagen til en stor andel av barn og unge.

Fritidsaktivitetene har flere viktige funksjoner i deres liv. De er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Ungdommen får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede.

I kommunen vår har vi vært heldige med ha et godt og bredt tilbud av fritidsaktiviteter – noe for enhver smak. Men vi er nå i ferd med å miste et av de gode tilbudene i bygda – ungdomsutvekslinga.

Et tilbud som gir ungdom fantastiske opplevelser og minner som varer livet ut. De får opplevd andre kulturer, utviklet språklige ferdigheter og dyrket vennskap med personer med ulik bakgrunn, tro og skikker. Ungdommen får en utdypet forståelse av seg selv og verden rundt seg.

Spørsmålet mitt lyder derfor slik: Vil vi virkelig frarøve ungdommen et slikt tilbud?

Et tilbud hvor de får opplevd kultur, språk, mat, musikk og vaner? Et tilbud som gir de en større innsikt i hvordan verden henger sammen?