Kulturen og identitetsbygging

  Foto: Lena Erikke Hatland

Et stprt pluss : Anita Marø i Nærøysund Sp mener det er flott at kulturlivet bygger en ny identitet i den nye kommunen. 

Meninger

Nærøysund Sp  synes det er flott at kulturen selv tar tak for å bygge identitet i Nærøysund kommune. Artikkelen fra NA 4.02.2019 presenterer prosjektet Diafon hvor sang og musikklivet i den nye kommunen jobber sammen for å skape identitet, bo- og blilyst.

I samme artikkel kaster de stafettpinnen til politikerne i kommunen for å få dem på banen.

Nærøysund Sp holder på med programarbeidet for de neste fire årene. Der vil kultur være en bærebjelke og gjennomsyre hele satsinga. Kultur er viktig for å bygge identitet i den nye kommunen. Nærøy og Vikna har to forskjellige kulturer i dag og vi håper å bruke det beste fra begge til å skape et godt fellesskap.

Ungdomsklubb har vært et savn både på Rørvik og Kolvereid

Vi vil sørge for at det blir et samspill mellom det frivillige kulturlivet og de offentlige tjenestene. Dette for å skape kultur i et vidt spekter som kan gi bolyst, trygghet, inkludering og samhold.

Vi vil ha kultur som gjennomgående tenkning også i folkehelsearbeidet. Et bredspektret kulturliv er viktig med tanke på å bli sett i Nærøysund kommune.

Kulturskolen blir en viktig arena for barn og unge. Der må både sang, musikkopplæring bl.a. for korps, teater, dans og kreative uttrykk få sin plass. Det betyr at vi må ha en person i den nye kommunen som har hovedansvar for kultur i et vidt begrep og har det som hovedfokus. Denne personen bør være på nivå med mellomlederne i den nye kommunen.

Ungdomsklubb har vært et savn både på Rørvik og Kolvereid. Senterpartiet ser for seg en klubb som har tilholdssted på begge steder. Da må vi ordne bussforbindelser som frakter ungdommene mellom klubbstedene. Vi vil beholde kinotilbudet og tilbudet med riksteater i Nærøy kulturhus.

Dette er et tilbud som mange er glade for å ha i Ytre Namdal.

Frivilligsentralen på Kolvereid og Rørvik må fortsette og utvikles i tråd med behovet i den nye kommunen.

Nærøysund Sp vil fram mot påske, treffe folket i grendene i den nye kommunen. VI håper mange kommer på disse møtene og sier hva akkurat du er interessert i og hva som er viktig for ditt valg i september 2019.