Alvorlig tabbe av Trøndelag fylkeskommune

Meninger

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og medlem i Transportutvalget så er jeg skuffet og mektig irritert over at Nord-Trøndelag Havn Rørvik ikke fikk komme med innsigelser på Hurtigrutens ruteendringer. Dette kan få store konsekvenser for Rørvik og området rundt.

I ettertid viser det seg at Hurtigruten har sendt ut ruteendringene på høring to ganger. Høringsforslagene ble sendt ut til fylkeskommunen, som unnlot å sende det til Rørvik.

Det er flott at Fylkesdirektør Erlend Solem for samferdsel legger seg flat og beklager at Rørvik ble utelatt, men at det samme skjedde 2 ganger er alvorlig. Dette må ikke skje igjen.

Sør og Nord-Trøndelag er slått sammen til Trøndelag og da er det meget alvorlig at man i så viktige høringer glemmer å involvere hele fylket.

Det er slutt med den tiden at man kun så til Trondheim havn gjennom Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi er nå et meget stort fylke hvor alle involverte skal bli hørt og ikke bare Trondheim.

Både den politiske – og den administrative ledelsen av nye Trøndelag må passe seg for at de ikke blir for opptatt av fylkeshovedstaden. Dette sier jeg selv om jeg er fra Trondheim.

Vi har et langt og bredt fylke og for Pensjonistpartiet er distriktspolitikk svært viktig skal vi lykkes på mangfoldet fylket er kjent for.

Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad og da er distriktenes medbestemmelse svært viktig.

Tabben har skjedd, men fremdeles bør fylkeskommunen vise sitt ansvar og prøve gjennom nye henvendelser om å rette på de skader som ruteendringen kan påføre Rørvik-regionen.