Har Venstre mistet grunnverdiene?

Meninger

Jeg hadde i en periode (i Balsfjord kommune) gleden av å være på lag med idealistiske lokalpolitikere som var stolte av partiet Venstre. Sentralt stod skolepolitikk, barnehageutbygging, likestilling, distriktspolitikk og spørsmål som angikk storsamfunnets plikt til å utforme rammevilkår som skulle sikre alle like muligheter til et bra liv.

Det kjentes trygt og viktig med engasjement for Venstre på den tiden.

Her en morgen våknet jeg til nyhetene hvor en vel ansett trener for alpinlaget uttalte noe jeg oppfattet slik: Det kan gjøres mange tilpasninger og forandringer i opplegget men grunnholdningen vi har bygget på i mange år, må ligge fast.

Når jeg for noen år siden spådde at Venstre begikk selvmord da de gikk inn i Høyre /FrP regjeringen, var det ikke fordi jeg ønsket det, men fordi jeg fryktet det. Jeg så for meg at i dette selskapet ville Venstres grunnverdier få en farlig knekk. Med en oppslutning i dag på 2,5 % av velgermassen, har det vel langt på veg gått som jeg fryktet.

Venstre er i alle år oppfattet som et parti som ønsker at menneskeslekten skal stå over rovdyrene. Blant folk flest råder det nok litt forvirring i hva Venstre mener om dette spørsmålet nå. Ulveparet på toppen av kransekaka i miljøvernministerens bryllup gjør det ikke lettere å skjønne.

Det er ikke sikkert småbarnsforeldre som møter ulven rundt husene, og sauebøndene som må grave ned lemlestede sauer og lam, greier å se det humoristiske i bryllupsinnslaget. Jeg tilhører ikke noen av gruppene, men skjemmes over alle løgnaktige påstandene om at ulv og bjørn er truede dyrearter i Norge. Venstre som parti er nok mer truet enn disse dyrene..

For en tid siden baksnakket partilederen for Venstre sin egen betrodde forhandlingsleder i hans kamp for en Venstre-preget regjeringsplattform. Forhandleren tapte all autoritet for å fylle sin rolle, og politiske motstandere i den settingen, kunne le, og de lo. Vanskelig å finne paralleller til en slik hendelse.

Og det som forvirrer, kanskje både venstrevelgere og potensielle, er at store deler av partiapparatet bagatelliserer hendelsen. Men det er da ingen bagatell. Det var så langt jeg kan bedømme det, en frontkollisjon med grunnverdier i partiet Venstre. En kan da si mye dumt en angrer på i «kampens hete» i egen gruppe, men å «kle av» sine egne på denne måten overfor en motpart under forhandlinger, det går på troverdigheten løs.

Det er heller ikke sannsynlig at potensielle Venstre velgere med alminnelig erfaring fra arbeide i organisasjoner, har tiltro til at partiet Venstre kan oppnå suksess med et så anspent forhold mellom topplederne.

Venstre har en lang tradisjon for å være i forgrunnen i likestillingsspørsmål. Nå vingler partiet også her. Vinglingen innen Abortlov og bioteknologi er nok tidsbegrenset, men for velgermassen oppleves kanskje venstre som mer på jakt etter posisjoner i regjering enn realpolitikk basert på partiets grunnverdier.

Grunnverdiene til et politisk parti kan nok også endres over tid, men jeg tror at samme hvor en leter, vil en ikke finne dekning for å hevde at den skattelette-politikken partiet nå støtter i regjering, og den sentraliserings og privatiserings- iveren regjeringen viser, at det er politikk som samsvarer med Venstres grunnverdier.

Det vi ser nå er at Høyre og FrP har fått med seg de to små støttepartier inn i en lydisolert bunkers uten presse til stede. Her er forhandlingene basert på taushetsplikt og kjøttvekta til hvert av de fire partiene. Småpartiene får noen politiske smuler for å forbli i regjering og for i alt vesentlig å støtte Høyrepolitikk og FrP politikk i stortinget. De kan heller ikke vente mer, for partier rundt sperregrensen kan da ikke overta styringen av samfunnsutviklingen.

Hvis småpartier kunne samarbeide mer med hverandre og noen ganger med de store partiene i stortinget, ville nok demokratiet fungere mer i samsvar med forventningene, og interessen for småpartiene kunne bedres.

Fortsetter vi over lang tid slik som nå, at en stemme til Venstre gir FrP politikk på noen områder og Høyrepolitikk og KrF politikk på andre områder, da frykter jeg interessen for valg – og interessen for Venstre - vil fortsette å avta i samfunnet.