Hvorfor spiser du ikke oppdrettslaks ?

  Foto: Ned Alley, ANB

Meninger

Flere har spurt meg om hvorfor jeg ikke spiser oppdrettslaks. Her er noen fakta som er bakgrunnen for akkurat det.

Det er 400 hundre millioner oppdrettslaks i åpner merder i Norge, og kun 400 000 villaks, så når det rømmer 160 000 oppdrettslaks på et år – så er det en reell trussel for norsk villaks ift genetisk forurensning

Det dør 50 millioner oppdrettslaks i åpne merder årlig – det betyr mange dør pga dårlig dyrevelferd.

De åpne «laksefjøsene» slipper ut kloakk tilsvarende 20 millioner innbyggere årlig – urenset rett ut i fjordene våre. Det betyr at livet i fjordene våre svekkes.

Oppdrettsanlegg blir anlagt i områder hvor det er naturlige gytefelt for villfisk, det betyr at vi systematisk har bygd ned naturlige gytefelt og produksjonsområdet for villfisk i flere tiår. Galskap kalles dette.

Den enorme mengden med oppdrettsanlegg og oppdrettslaks, er gedigne klekkerier for lakselus, som igjen dreper villfisk som sjøørret og villaks

Over flere tiår ser vi at oppdrettsvirksomheten har fortrengt gytefelt for reker, om få tiår er det meste av norsk reker borte, og allerede ser vi at norske rekefiskere sliter – de roper om hjelp, de ser at oppdrettsvirksomheten raserer livsgrunnlaget, men blir de hørt? Nei. Oppdrettsindustrien dumper kjemikalier rett ut i sjøen, som feks lusegift, og dette dreper norske reker.

Norsk oppdrettslaks spiser regnskog – ca 70% av foret til oppdrettslaks et plantebasert, i hovedsak soya som er dyrket på bekostning av regnskog (og dens betydning for det biologiske mangfold)

Og til slutt – bare for årunde av her – det å transportere fisk med fly til andre verdensdeler vil aldribli bærekraftig etter mitt syn. Tenk over alt dette neste gang du hartenkt å kjøpe norsk oppdrettslaks.