Ranemsbrua er Overhallas prosjekt!

Prioriter ny bru

TRANGT: Det er ikke plass til mange i bredden på Ranemsbrua.  

Meninger

I mange år har kommunestyret i Overhalla fremmet Ranemsbrua som det viktigste tiltaket innenfor samferdselsområdet i kommunen. Det er gjort innspill til fylkesvegplanen, i årvisse prioriteringer av trafikksikkerhetsmidler – det har vært befaringer og beregninger. Men så langt er ikke brua blitt prioritert så høyt at det har resultert i bevilgninger.

Etter vedtak i fylkestinget i Trøndelag i desember, har fylkesvegene fra Flerengstrand i Vikna til Gartland i Grong fått planleggingsmidler for å kunne realisere «Lakseveg nord». Namdal regionråd har satt ned prosjektgruppe som skal utrede prosjektet. En av forutsetningene er at det skal rigges et større prosjekt der andre vegbehov i Namdalen kan innlemmes i prosjektet og tas etter tur.

En annen forutsetning for å kunne komme i gang, er at prosjektene bompengefinansieres. Det legges opp til gjennomføring av delprosjekter i ulike tiltakspakker og tidsrom.

Det er tilsynelatende stor interesse i Trøndelag fylkeskommune for å få fremmet «Lakseveg nord» av næringsmessige hensyn. Og det synes som tidsperspektivet er gunstig – med flere større prosjekt som er i ferd med å bli sluttstilt.

Overhallas soleklare prosjekt i denne «pakken» må være bygging av ny Ranem bru. Her er den åpenbare muligheten for å få realisert bruprosjektet. Overhalla kommunestyre bør derfor snarest melde inn prosjektet til den store namdalske utbyggingspakken.


Overhalla Ap med utspill om Ranembrua:

Overhalla Ap: Ranembrua må med i laksevegprosjektet

Ap-politikerne i Overhalla er lei av at det ikke skjer noe med hensyn til planlegging og bygging av ny Ranembru. Nå vil de ha brua med i Lakseveg Nord-prosjektet.