Lille speil på veggen der - hvem er vakrest i verden her?

LESERINNLEGG
Meninger

Kanskje ikke Namsos? Men kan vi ikke i det minste prøve da?  

Vi i Venstre mener Namsos har alle muligheter til å fremstå som en enda bedre og triveligere småby enn den er i dag. Vi står foran en et stort byplanarbeid og i den sammenheng er det mange flotte ideer og ønsker for fremtiden. Hvordan kan byen utvides? Hva ønsker vi skal være i byen?  Men først og fremst ønsker vi at den byen vi har idag kan bli enda bedre. Hva kan da gjøres med relativt enkle grep og så raskt som mulig?

 Namsos Venstre vil vi foreslå at alle gatene i Namsos får gatelys slik at det blir triveligere og tryggere i vinterhalvåret.  Vi vil plante trær langs hele Havnegata, slik det en gang ble lovet at det skulle gjøres! Vi vil plante trær i hele Abel Meyersgate og langs Verftsgata. Vi ønsker oss benker, blomsteroppsatser og brede fortau. Verftsgata er fremdeles veldig rotete gate, vi vil prioritere fotgjengere og syklister langs hele denne gaten.

Vi vil forsterke «hjertet» i byen vår og bygge videre på det arbeidet Namsos kommune har gjort i området. Festplassen med kirken og samfunnshuset  er selve hjertet, vi vil begrense trafikken i området og gjøre kirkehaugen mer tilgjengelig.  Vi ser for oss småbord og stoler på festplassen sommerstid slik at det er mulig å ta matpausen på «torget».   Kanskje Røthe kan ha uteservering til og med?

Samfunnshusets fasade mot festplassen skal syde av liv; kommunen bør kunne leie ut lokalene til noen og noe som skaper aktivitet og glede! Hva med Pop-up butikker? Midlertidige gallerier? Lag og foreninger kan ha tilhold her for en periode? Rimelig leie i kortere perioder mot at det skal være åpent, publikumsvennlig og fremme aktivitet i huset og gjerne utenfor.

 Vi ønsker å legge bedre til rette for fotgjengere og syklister i byen vår, da må noen av bilene vike. Enveiskjøringer kan gi et tryggere og mer oversiktlig trafikkbilde, vi vil ha bredere fortau og egne sykkeltraseer gjennom byen.  Og ikke minst: -  vi må ha en skikkelig og gjennomført  pen gangvei langs sjøen fra vest mot øst.

Kommunen bør gå foran for å vise vei, det skal være ryddig, rent, pent og pyntet rundt alle kommunale bygg i byen, da kan vi også få med hele handelsstanden på en skikkelig « fei for egen dør» aksjon.

Vi kan rett og slett begynne med Havnegata i 2019; trær, enveiskjøring, sykkeltraseer, bredere fortau og møteplasser. I 2020 er Namsos by 175 år, da skal byen skinne, så la oss starte NÅ!

Anne Cecilie Holm, kommunestyrerepresentant for Venstre, 2 plass på fylkestinglisten Trøndelag, 1. vara til Stortinget for Nord-Trøndelag - Geir Olav Knappe, gruppeleder for Venstre i kommunestyret, 1. plass kommunelisten - Gro Olden Jørgensen, 2.plass  kommunelisten - Svein Lervik, 3.plass kommunelisten - Auður Þórisdóttir, 4. Plass kommuneliste - Olav Hegge Selnes, 5.Plass kommuneliste