Namsos blir en ny by

NA mener

«Kort og godt å fli opp.»

Meninger

Det var stort engasjement på denne ukas folkemøte om den nye sentrumsplanen for Namsos by. Ei gruppe arkitekter har allerede lagt fram ei spenstig skisse på hvordan bysentrum kan se ut i framtida, og nå er alle invitert inn til å si sin mening og komme med innspill.


Stort engasjement rundt utvikling av Namsos sentrum

Stort engasjement rundt utvikling av Namsos sentrum

– Vi unge ønsker noe som kan trekke oss tilbake til Namsos. Da er det viktig å engasjere seg når vi får mulig- heten, mener leder Mia Viken i ungdomsrådet.

 

Namdalsavisas lesere har bidratt allerede, gjennom serien NA kjørte i høst, der vi oppsøkte et bredt spekter av byens innbyggere og brukere, alt fra skoleelever, næringsliv og til pensjonister, og fikk tegnet forslagene de hadde. Disse innspillene er nå også overlevert kommunen og plangruppa, og blir tatt med i prosessen.


 

Utkastet fra arkitektgruppa er et godt utgangspunkt for å tenke nytt og visjonært rundt Namsos sentrum. Byen har alle forutsetninger for å kunne bli en vakker og særpreget småby, i enda større grad enn i dag. Det er allerede skjedd veldig mye de siste årene, med blant annet Festplassen som det siste tilskuddet. Fra før av har byen en særpreget bryggerekke, utsiktspaviljong – og Abel Meyers gate har ei bygningsrekke i tre som er sjelden i norsk sammenheng.

Store områder som Nexans-tomta, samfunnshuset og kaiområdet er i spill, og her har også arkitektene interessante forslag som lokalisering av Olav Duun videregående skole, transportsentral og parkanlegg. Åpning av gatene ut mot fjorden, og utvidelse av kvadraturen i sentrum vil bidra til et bysentrum som kommer enda nærmere elementene og elva som er grunnlaget for byen.

Dette er ting som vil måtte ta litt tid, men det er fullt mulig å begynne med noen små skritt for å bidra til mer liv i sentrum. Å ta utgangspunkt i det positive som har skjedd med Festplassen, og utvide en byforskjønnelse i kvartalene rundt, vil være en bra start. Det å gjøre sentrum mer tilrettelagt for fotgjengere er et enkelt grep som i seg selv vil skape rom for en hyggeligere bykjerne, og mer folkeliv i gatene.

Det å ta ansvar for å holde ting i orden og ryddig rundt seg er et annen tiltak som kanskje er det mest effektive for å skape trivsel. Kort og godt å fli opp, som vi sier på namdalsk. Neste år er byen 175 år, og det er ikke mye som skal til for å vise den fram fra sin beste side. Engasjementet som allerede er skapt er en bra start.