Kultursatsing i nye Nærøysund kommune

Meninger

Via media er offentligheten blitt kjent med et massivt opprop fra ulike kulturaktører og organisasjoner i nåværende Nærøy og Vikna kommuner. Saken gjelder at nykommunen trenger en egen kultursjef/organisator.

Nærøysund SV støtter dette kravet, og har vedtatt denne uttalelsen på sitt årsmøte den 1. mars d.å.

Om kulturoppgaver skal spres til så «tunge områder» som planutvalg og oppvekstsektor, er det lett at kultur kommer i annen rekke. Både vi som bor her, og de nye arbeidstakere som flytter hit, trenger et rikt og mangfoldig kultur- og fritidstilbud. Vi trenger noe å leve AV, men også noe å leve FOR.

Vi mener at det trengs en egen person som leder dette arbeidet og som innehar riktig kompetanse. Vi kan nevne eksempler på at kommuner som har hatt egen kultursjef/koordinator, har lyktes med å skape et rikt kultur/idrettsliv, og de har fått fram nasjonale og internasjonale størrelser innenfor utøvende kunst og idrett, samt et rikt breddetilbud for folk flest. Vi I Nærøysund SV har mye å takke frivilligheten for og ønsker også å stimulere frivillige lag og foreninger, slik at de vil nyte godt av kommunens kultursatsning.

Det er ikke gitt at en kommuneplansjef har kompetanse om teater og lokalhistorie. Eller at en oppvekstsjef har kompetanse om musikkliv og utøvende kunst. Og det vil alltid være en fare for at disse viktige sektorene, som forvalter så mange lovpålagte og nødvendige oppgaver, vil la kultur komme lenger ned på prioriteringslista.

Opp mot denne bakgrunn sier Nærøysund SV et rungende JA til at det opprettes en egen kultursjef i Nærøysund kommune!