Det umulige er mulig, også for AtB og Trønderbilene!

Meninger

Namdalsavisa melder 4. mars at AtB, Trøndebilene, NSB og Fosen Namsos Sjø skal sikre bedre korrespondanse i kollektivtransporten i Trøndelag. Det er en meget god nyhet for de kollektivreisende som har slitt med dårlig forbindelser, busser som har dratt fra de reisende, lang ventetid på tog osv. Dette har vært særlig fremtredende i norddelen av Trøndelag, hvor kollektivtilbudet allerede er temmelig dårlig fra før.

For å velge kollektivt må det gå sømløst og raskt og med gode planlagte overganger.

 Et slikt samarbeid har de kommet lengst med i Rogaland, fra november i fjor er alle Kolumbus (tilsvarende AtB i Trøndelag) sine billetter gyldige på alle NSB lokaltog og på Jærbanen, dette sier NSB:

«Vi jobber godt sammen med Kolumbus om å få til mer sømløse reiser for innbyggerne i Rogaland. Det at enda flere av Kolumbusproduktene er gyldige på tog vil utvilsomt føre til at flere reiser kollektivt, sier en godt fornøyd regiondirektør Rune Ophus i NSB Sør.»

Så da kan vi bare glede oss over at NSB, AtB, Trønderbilene og FosenNamsos Sjø finner sammen og gir oss et like godt kollektivtilbud som de har i Rogaland. Jeg gleder meg!