Sporene etter Åge

NA MENER

VIKTIG ARV: - Det vil være et stort tap for Namsos om skatten «Verdensrommet» til Åge Aleksandersen skulle forsvinne fra rockebyen, mener NA.  Foto: Pål Morten Skaret

Meninger

Det vil være et stort tap for Namsos om skatten «Verdensrommet» til Åge Aleksandersen skulle forsvinne fra rockebyen. Derfor må en krysse fingre for at Museet Midt lykkes med å legge trønderocksamlinga under sine vinger.


Ny rapport kartlegger tiltak for å få Trønderrockmuseet opp på museumsstandard

Mye arbeid gjenstår før rockemuseet blir fullverdig

Trønderrocksamlinga i Namsos får ikke museumsstatus helt uten videre, slår en ny rapport fast.

 

Vegen dit kan bli kronglete og krevende. Det er likevel et stort pluss at ledelsen i Museet Midt, med direktør Camilla Birkeland i spissen, har tro på prosjektet. De kommer til å legge ned en stor innsats for å lykkes. Hovedutfordringa er å skaffe tilstrekkelig økonomisk støtte.

Det være seg fra staten, Trøndelag fylke, kommuner og eventuelt fra private investorer, som ser verdien i å beholde «trønderrockens vugge» der den hører hjemme, og det er i Namsos.

Det er knyttet følelser til, og fortsatt er det noen sår, at Rock City i Namsos ikke ble det man hadde planlagt. Likevel ble det slått ned en del påler som er verdt å ta vare på for ettertida. Blant annet Opplevelsessentret, hvor trønderrocksamlinga befinner seg.

Mye av det innholdet i Opplevelsessenteret kan brukes som en del av en museeumssatsing. Det bør de som sto bak oppbygginga av senteret ta som en anerkjennelse av deres arbeid. Samtidig må en ha forståelse for at Museet Midt må legge andre kriterier til grunn hvis de skal ta ansvaret. De må ta hensyn til forvaltning, formidling, forskning og fornying.

Når en ser hva Museet Midt klarer å utføre i dag, er vi sikker på at de vil håndtere dette på en utmerket måte. De bygger identitet i Namdalen, og rockehistorien er en viktig del av vår identitet. Ikke bare fra tida rundt Prudence, men også i dag. Det være seg både i Namsos og Rørvik hvor kreativiteten blomstrer – fra å skape musikk, til å arrangere rockefestivaler med artister fra øverste hylle.

Namdalsk identitet og det brede kulturlivet i Namdalen er noe kulturminister Trine Skei Grande (V) kjenner til bedre enn de fleste. Det blir spennende å se om hun tar det med seg når Kulturdepartementet legger fram sin museumsmelding. Det vil på mange måter danne grunnlaget for om en klarer å beholde sporene etter blant annet rockeikonet Åge Aleksandersen i Namsos. Det er mye som står på spill.