Lei av sur kritikk

«Ta ungdommen på alvor i klimaspørsmålet»

Gratulerer: Vigdis Nordheim (Sp) gratulerer ungdommene som streiket for et bedre klima for flott innsats før helga. 

Meninger

Det er med tungt hjerte jeg ser hvor mye negativt fokus noen av oss voksne gir de unge, engasjerte ungdommene som på fredag hadde skolestreik i forbindelse med hvordan vi håndterer klimapolitikken.

Her viser tusenvis av unge mennesker et engasjement- som mange like fort tar livet av med sine krasse kommentarer, spesielt i sosiale medier. Det er viktig at vi viser; og anerkjenner at det er plass til ungdommen i debatten. Det er alfa omega at vi kan vise respekt med å svare ryddig og med et ordspråk som ikke gjør at unge kvier seg for å delta politisk. Vi skal være gode rollemodeller.


 

På landsmøtet i Senterpartiet denne helgen hadde vi over 60 Senterungdom til stede. Mer enn hele Trøndelagsdelegasjonen. Senterungdommen har hatt sitt eget landsmøte men er likevel selvsagt her sammen med oss over 30, og det kan jeg garantere dere; De høres! Talerstolen er flittig besøkt av dyktige ungdommer (mange fra Trøndelag) som aktivt deltar i debatten.


Trosset fraværsgrensa og troppet opp på ordførerens kontor

Elevene ved Nærøy ungdomsskole hadde forberedt seg godt før klimastreiken, og ble tatt på alvor av ordføreren som droppet landsmøte for å prate med dem.

 

Jeg gratulerer ungdommene som i dag har streiket. Jeg gratulerer også dem som ikke streiket, men som viser engasjement på andre måter. Vi må framsnakke engasjement! Og om du deltar i en skolestreik- eller deltar i en debatt hvor som helst- eller er så mye som bitte litt bevisst på ditt eget klima-ansvar, så er DU engasjert!

Ikke hør på voksne som er negative- prøv heller igjen å overbevise oss. La oss heller SAMMEN bli mer klimabevvisst der vi kan bidra med å bruke bilen mindre, kildesortere søpla, kjøpe mer i løs vekt, lag mer mat fra grunnen av, plante en bærbusk i hagen, sykle på trening, plukke søppel på søndagsturen, lag insekts-hotell for å henge opp hjemme.


Nærøysund – på tide med en klimatilpasning:

Lær av streikende elever

Innspill

 

Tankegangen til mitt eget parti er at vi kan gjøre enkle grep her hjemme for å bidra til å gjøre vårt eget «klima-regnskap» bedre. Senterpartiet er et forvaltningsparti, og med det mener vi at vi skal benytte oss av de ressursene vi har på best mulig måte- og samtidig gjøre det enda bedre for neste generasjon og overta de samme ressursene. Vi kan øke karbonopptaket i Norge ved å forvalte skogen vår bedre. Plant- vann- hogg- gjenta! Ikke gjør skogsarealer om til kjøpesenter-tomter. Dette er et enkelt og velfungerende klimatiltak. Og vi har flere!

Initiativet til ungdommen vår er fantastisk; jeg gleder meg til fortsettelsen.