Kast dem ut av landet

For egen regning

  Foto: ILLUSTRASJON: KNUT HØIHJELLE

Meninger

I mars i 2000 smalt det under en snøstorm på Lifjellet. Det var ikke min tur da. Jeg stabbet meg ut den smadra bilen med noe nytt i bagasjen. Frykten for vogntog og tømmerbiler.

Nå har frykten gått mer over til oppgitthet. Hvorfor har vi stelt oss slik at useriøse utenlandske transportfirma gjør livet ditt og mitt usikkert på vegene? Vinter etter vinter.

Mens de norske transport- firmaene forholder seg til strenge forskrifter til utstyr, kjøre- og hviletid, er det noen andre som kjører på lykke og fromme.

For et par uker siden skrev mor Ramona Lind dette i avisa iTromsø.

«Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond».

Hvorfor døde 22-åringen fra Sortland? Fordi han befant seg på E8 i Balsfjord 7. januar. Et litauisk vogntog i motsatt kjørefelt fikk sleng på hengeren i 88 km/t, og traff bilen han kjørte.

Jeg husker ennå tilhengeren som kom seilende. Dumpet da bilen ble truffet av hjulene på hengeren. Vi ble slått rundt som en tennisball. Det singlet et sted, så stillheten, noen stønn.

Alle tre i bilen levde.

Charlie Dan Lind våknet aldri mer. Han er en av elleve personer som hittil i år er blitt drept i kollisjon med vogntog.

Den litauiske vogntogsjåføren (56) ble dømt til 90 dagers fengsel. Nord-Troms tingrett fradømte han også retten til å kjøre i Norge de tre nærmeste årene.

Sjåførens advokat sa etter rettssaken, at det var en grei dom å leve med. Hans klient hadde opptrådt uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt.

Jurister har sitt eget språk.

Charlie Dan ble gravlagt onsdag. Sjåfører av vogntog landet over mintes han i respekt med å stoppe opp langs vegen.

Er det så ille som vi tror det er? Tall fra forsikringsbransjen viser at nærmere 1.000 utenlandske vogntog kolliderte med bilister på norske veger i 2018. I 80 prosent av tilfellene var de utenlandske sjåførene skyld i ulykkene.

Vi vet at utenlendingene mangler erfaringene norske sjåfører har med norsk vinterføre. Blankslitte dekk og mangel på kjettinger har vi sett bilder av. Vinter etter vinter. Døm selv, er det ille?

Svinesund er grenseovergangen det passerer flest vogntog inn til landet. Rundt én million i året. Økninga av langtransport på denne overgangen har økt med 34 prosent fra 2009 til 2017. Det er ventet at trafikken vil øke enda mer. Rundt tre prosent av alle vogntog som skal ut på vegene i vårt langstrakte land blir kontrollert ved innreise.

Det nytter ikke å sjekke alt, men flere kontroller og tøffere reaksjoner mot useriøse aktører, er virkemiddel som må forsterkes. Hva med kjøpere av transporttjenester? De har et stort moralsk ansvar, som folk i Tromsø minnet dem om etter at Charlie Dan ble drept.

Nettavisen skrev nylig om lastebilsjåføren Jan Laberget som kjørte fra Trondheim til Brussel. Der møtte han 5.000 andre kolleger som demonstrerte mot EUs nye lovforslag: Mobilitetspakken. De åpner for at firmaer kan benytte sjåfører fra eksempelvis Asia. Dumping av lønn kan bli en trussel mot norske arbeidstakere.

Lovforslaget åpner også for at utenlandske sjåfører kan kjøre fem dager i uka i Norge mot tre i dag. Heldigvis er vår regjering mot dette, men hvor lange kan de holde stand?

For å ha sagt det: Vi kolliderte med en norsk sjåfør bak rattet. Men for å ha sagt det også: Jeg føler meg tryggere på vegen når jeg møter et vogntog hvor det står Bolkan eller Sunde, enn når det dukker opp en doning med utenlandsk logo.

Kjør forsiktig.