Hvilken nulltoleranse er det i Namsos kommune?

Meninger

Rådmann Inge Ryan hadde et leserinnlegg i NA 27. februar om nulltoleranse og trakassering i Namsos kommune.

Jeg har valgt å svare på dette meningsinnlegget. Det viser bare at det er fine ord om teorien dere jobber ut fra i Namsos kommune. Det er bare så synd at praksisen er en helt annen.

Ryan skriver at både i gamle og nye Namsos skal de ansatte føle seg trygge på jobb, og at det derfor er nulltoleranse for mobbing, overgrep og trakassering.

Hvordan kan du si det når både jeg og flere andre har vært utrygg og redd på jobb pga. akkurat disse problemene?

Du nevner hvordan man skal varsle ved seksuell trakassering i arbeidsplassen, men hva hjelper det å melde fra til sjefen sin når hans ledere igjen bare bagatelliserer og overser slike alvorlige ting?

Dermed sørger disse lederne for at den seksuelle trakasseringen bare kan fortsette.

Jeg tør å innrømme at jeg varslet om denne saken til Fylkesmannen. Jeg fikk da fort brev tilbake fra dem om at det var opprettet sak og at de krevde at Namsos kommune skulle ordne opp i dette, noe dere ikke har gjort.

Hva slags forklaring har Fylkesmannen fått fra dere på at dere ikke følger opp?

Da jeg og min advokat fikk innsyn i personalmappa mi – som jeg selv har vært og hentet. – lå det ikke noe sak på meg om noe seksuell trakassering og overgrep jeg er blitt utsatt for, noe du sier er prosedyre at dere oppretter i slike saker!

Hvordan kan du da si at Namsos kommune har strenge prosedyrer og retningslinjer som dere følger?

Dog, det som lå i mappa mi var et brev jeg sendte til personalavdelinga for mange år siden der jeg fortalte min historie og hva som hadde foregått. Men likevel så er liksom mange så overrasket over at dette har kommet opp. Står dere inne for at alt går etter prosedyrer og at dette er bra arbeid av dere?

Hva hjelper det å liste opp fine paragrafer, og til hvem og hvor man skal varsle, når varslene ikke blir tatt på alvor?

Du skriver at hvis saken ikke blir forsvarlig håndtert via tjenesteveg, så skal det varsles videre til rådmann, personalsjef eller hovedverneombud.

Takk for den informasjonen - mange år etter at man får beskjed om å holde tett om hva som har skjedd. Man går rundt overbevist om at hvis en sier mer til noen, ev. politiet så har man ikke lenger en jobb. Også her skriver du mot det som faktisk har foregått. Hvorfor?

Er det oppfølging når man må gå på jobb med vedkommende og se på at han driver med seksuell trakassering av kolleger, og at ingen tør å si fra i frykt for hva som kan skje med dem? Kaller du det oppfølging? At den eneste muligheten til å komme seg bort fra den som utfører seksuell trakassering og utsetter en for overgrep, er å gå sykmeldt.

Hvordan ønsker dere i Namsos kommune å forklare meg hva som skjedde med mitt private innhold i mitt låste skap på arbeidsplassen? Private papirer, møtereferater og private ting er borte.

Og hva skjer når man på møte med advokater fra begge sider og personalsjef m.fl. og jeg, får lovnad om at ny stilling skal være klar innen 1. mai 2018.

Denne jobben skulle være tilrettelagt min helsesituasjon. Nå har vi april 2019 og her står jeg fortsatt uten jobb, uten inntekt, uten noen som helt mulighet for stønad fra Nav. For etter lang tids sykdom etter alt som har skjedd, så har jeg ikke noe som helst rettigheter der. Så da mener dere oppriktig at jeg skal gå uten noe som helst inntekt? Etter alt som har skjedd med meg de siste årene, er det meg det er rett at dere skal straffe?

Hva vinner egentlig Namsos kommune på å knekke de som allerede ligger nede?

Er det riktig at han som trakasserer sine kolleger fortsatt er på arbeidsplassen, mens den som er utsatt for det står på bar bakke?

Jeg ønsker å stille noen spørsmål til ordføreren:

Du ville ikke ha Trond Giske til Namsos på grunn av alt styret rundt ham og seksuell trakassering. Men du synes det er helt uproblematisk at folk som er ansatte i Namsos kommune driver med seksuell trakassering og overgrep mot sine

kolleger? Og at Namsos kommune viser en tydelig ansvarsfraskrivelse ved å bagatellisere og ignorere en sak, slik at folk blir så syke og redde for å gå på jobb at de må sykmelde seg? De taper mange år med inntekt, pensjonssparing og trygdeytelser. Er det ikke på tide å rydde opp nå?

Jeg har selv informert deg om hvordan jeg har hatt det. Du sendte meg en mail om at du syntes det var leit at jeg hadde det slik. Men hvorfor tar ikke du som ordfører i Namsos kommune tak i slike saker for å hjelpe dine egne innbyggere?

Jeg har tapt mye inntekt og har ikke noe som helst å leve for nå heller. Hvordan skal jeg få til å skape et liv når jeg blir behandlet som en verdiløs dritt gjennom mange år? Jeg er ødelagt psykisk etter alt som har skjedd. Det er ikke bare bare å hoppe inn i en ny jobb og late som ingenting har skjedd.

Når skal dere åpne øynene dere å ordne opp? Eller tror dere slike problemer forsvinner av seg selv?

Har du rådmann eller ordfører noen gang vært så redd for å gå på jobben din at du har kastet opp?

Kan dere forklare meg hva galt jeg har gjort for å fortjene dette?

Jeg håper dere velger å svare åpent. Det er mange som ønsker svar.

Verdiløs