Hvorfor demonstrerer jeg mot vindkraft?

Meninger

Jeg er ikke en kverulant og heller ikke en motstander av vindkraft generelt. Så, hvorfor engasjerer denne saken meg? Den gjør det fordi jo mer jeg diskuterer det med venner og kjente jo flere spørsmål dukker opp, spørsmål som jeg ikke finner eller får skikkelige svar på. Og fordi jeg føler at jeg gjennom utbyggingen mister noe, og at vi i Flatanger gir ifra oss noe verdifullt, synes jeg at jeg har krav på skikkelige og faktabaserte svar på det sentrale spørsmålet: Er utbyggingen positiv for Flatanger kommune og for Norge?

Er utbyggingen positiv for Flatanger?

Jeg tenker på attraktivitet som bo- og feriested, på arbeidsplasser, og på årlig inntekt til kommunekassen. Angående attraktivitet som bo- og feriested har jeg ikke behov for mer informasjon. Jeg har flyttet til Flatanger på grunn av naturen og jeg er overbevist om at tap av uberørt natur og oppføring av vindturbiner har negativ effekt på attraktiviteten som bo- og feriested.

Men arbeidsplasser og årlig inntekt til kommunekassen? Ifølge ordføreren blir det antakelig ikke en eneste lokal arbeidsplass og mellom 0 og 5 millioner kroner i årlig inntekt til kommunen. Det er betydelig mindre enn forventet og selv på dette nivået usikkert. Her savner jeg fortsatt et klart svar.

Er utbyggingen positiv for Norge?

Jeg opplever det som vanskelig å få frem informasjon rundt dette spørsmål. Med utbyggingen vil vi utvilsomt produsere mer fornybar strøm. Og den strømmen vil sannsynligvis forsyne hus og bedrifter i regionen. Dette er teknisk betinget. Men kan vi virkelig konstatere at det vil bli produsert strøm for Norge på Sørmarkfjellet og at utbygginga er nødvendig for det grønne skiftet i Norge (elektrifisering av bilparken, oljevirksomhet til havs m.m.)?

Hvordan spiller opprinnelsesgarantiene inn? Og elavgiften (grønne sertifikater)? Og hvorfor investerer et utenlandsk selskap (Stadtwerke München)?

Jeg har sett på hjemmesida til Stadtwerke München. Og der er de helt klare i sine uttalelser angående investeringer i Norge. De investerer for å sikre seg grønn strøm til eget forbruk. München vil bli den første storbyen som bruker bare grønn energi. Og den strømmen fra vindparkene deres i Norge er regnet inn som grønn strøm i München.

Ifølge ordføreren blir det antakelig ikke en eneste lokal arbeidsplass og mellom 0 og 5 millioner kroner i årlig inntekt til kommunen.

Hvordan går det an når det er helt klart at strømmen fra norske vindparker aldri vil nå fram til München? Det går an på grunn av opprinnelsesgarantiene, som norske produsenter av vannkraft og vindkraft har lov å selge i inn- og utlandet, helt uavhengig av hvor strømmen deres blir fysisk brukt.

Dette instrumentet er innført for å stimulere utbygging av fornybar energi og innebærer at når en produsent leverer en viss mengde strøm til nettet så kan han selge en opprinnelsesgaranti for samme mengde strøm. En gang. Til hvem som helst. Vil mange kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti så stiger prisen og det blir mer lønnsomt å produsere fornybar energi.

Det er teorien. For meg skurrer det noe der.

Bare en liten del av opprinnelsesgarantiene blir solgt i Norge. Norske produsenter selger mengder av opprinnelsesgarantier til utlandet som fører til at kjøperne (for eksempel Stadtwerke München) kan si de har gjort sitt for å bli grønne. Hvordan kan det ha seg at både byen München og vi her i Norge bruker bare grønn strøm? Det virker som om den samme strømmen kan bli brukt to ganger. Selv om strømmen fysisk blir brukt i regionen så blir den bokført også nede i Tyskland. Og dette gjelder størsteparten av norsk strømproduksjon.

Det stimulerer etter mitt skjønn ikke utbygging av fornybar energi i utlandet. Tvert imot. Hvorfor skal Stadtwerke München investere i fornybar energi i Tyskland når de får dekket behovet sitt med norske opprinnelsesgarantier og attpåtil får dette finansiert med den norske elavgiften som vi alle betaler med strømregningene våre. Er det virkelig slik det fungerer? Og er det virkelig bra for Norge?

Inntil jeg får skikkelige og faktabaserte svar på disse spørsmål er jeg skeptisk til utbygging av Sørmarkfjellet og fortsetter å demonstrere mot det.

Martin Klocke, Flatanger

Kampen mot vindmølleparken på Sørmarkfjellet

Trosset sperringene – ble anmeldt av politiet

Klokka 10.30 tirsdag rullet politiet ut sperrebånd for å stoppe aksjonister fra å hindre arbeidet med Sørmarkfjellet vindpark. Ole Martin Dahle (60) nektet å forlate området – og ble anmeldt.