Laksevegen Nord og havnedirektøren i Rørvik

Meninger

Det var oppmuntrende å lese artikkelen i NA 15. april under overskrifta «Sats på Lakseveg nord.» Når direktøren med så sterke interesser knyttet til sjøtransport og utviklingen av Rørvik havn kommer på arenaen med så sterke anbefalinger knyttet til å få realisert en opprusting av Lakseveg nord, da er det grunn til å lytte.

Han har de siste årene fått erfare hvor komplekse utfordringene er for å få laksetransporten overført fra veg til båt. Han har helt sikkert ikke mistet troen på at mer laks vil finne sjøvegen etter hvert, men han har innsett at det kan ta tid og at Namdalskysten i mellomtiden må ha en lakseveg som fungerer.

 Han har også nå innarbeidet i sine betraktninger at hvis returfrakt med båt er en betingelse, må transporter fra Rørvik havn til distrikter i øst, nord og sør i all framtid ha mulighet til å benytte en veg av en helt annen standard enn tilfellet er i dag.

Fremtiden vil uansett kreve og med god grunn forvente, at både fylke og stat kommer dette distriktet til unnsetning med store summer over statsbudsjettet og fylkesbudsjettet til opprusting av Lakseveg nord.

Men selv om alle krefter i Ytre Namdal samler seg om vegtrase og prosjekt for opprusting, er det grunn til å være på vakt. Politikere og interessegrupper med lang erfaring fra å knytte allianser for å få det som de vil, rører på seg.

Hva har vel brua over Namsen fra Ranemsletta med Lakseveg nord-prosjektet å gjøre?

Fra politiske partier i Namsos kommer det også forslag om ny fergefri forbindelse Namsos – Rørvik over Salsnes og Lund som alternativ til Lakseveg nord over Høylandet. Dette fremstår ikke som et realistisk eller ønskelig alternativ for folket og næringslivet i Ytre Namda. Den eneste konsekvensen av slike forslag, er at det kan forstyrre og forsinke utredninger og realisering av en solid opprusting av FV 770 og FV 17 inn mot E6.

Hvor som helst i nye Trøndelag kan det sitte politikere og interessegrupper som ser større muligheter til å fremme egne lokale interesser hvis det reises tvil om Lakseveg nord-prosjektet er riktig prioritering.

Slik denne saken står nå, bør etter min oppfatning Namsos gå ut aktivt og gi sin støtte til Lakseveg nord.

Omsider vil nok bru til Jøa melde seg med full politisk tyngde igjen, og det vil avdekkes behov for utbedring av vegstrekninger og flaskehalser i Namsos kommune. Det kunne være formålstjenlig om kommunene i Namdalen legger til rette for litt gjensidig støtte i hele Namdalsregionen. Nå er det Lakseveg nord det gjelder.