Sp-kandidat i Nærøysund, Espen Lauritzen:

Effektiv bruk av infrastruktur, skrives det. Jaha?

Nord universitet foreslår å legge ned driften av utdanningstilbud på Nesna og Sandnessjøen, og å kutte drastisk på tilbudene i Namsos.
Meninger

Begge disse studiestedene er svært viktig for hele namdalen og Helgeland. Bare i Nordland fylke mangler det om få år 600 sykepleiere og 900 lærere!

– Forslaget er en helhetlig løsning, som vil gi faglig utvikling og vekst, og styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet. Vi må også sørge for mer effektiv bruk av infrastrukturen og skape et handlingsrom som gjøre det mulig med nødvendig strategisk utvikling, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

63 millioner kroner spanderte Nord Universitet på reiser for sine ansatte i 2017, i 2018 noe mindre, men universitetet bruker adskillige mer på reise og diett enn sammenliknbare institusjoner. For eksempel hadde Høgskolen på Vestlandet med 500 flere ansatte (totalt ca 1850) et reisebudsjett på bare 17 mill for 2018 og 24 mill for 2017. Det er langt under halvparten av reisebudsjettet til Nord Universitet.

Effektiv bruk av infrastruktur, skrives det. Jaha? La oss ta en rekognosering av dette utsagnet. Er det effektivt å flytte tilbudene til allerede store byer med høye boligpriser?

Er det effektivt å flytte en hel familie fra Vikna til å bo i Levanger i de årene mor ønsker å utdanne seg til sykepleier? Kjøpe seg bolig til høy pris, og kanskje være nødt til å selge huset sitt der man allerede bor?

Vil det være effektivt med tanke på rekruttering til utdanning og ikke minst etterutdanning når hele familiekabalen må trekkes opp ved roten for å prøve å slå rot i en større by, i stedet for et desentralisert tilbud ved Nesna, Sandnessjøen eller Namsos?

Det er en enorm vekst i ønsket om etterutdanning i Namdalen og Helgeland. Etterutdanning av mennesker som mest sannsynlig allerede har en jobb men som ønsker å heve sin kompetanse og derav også lønnen. Det vi som samfunn får igjen av den desentraliserte utdanningen er jo høyere kompetanse blant yrker som lærere, vernepleiere og sykepleiere.

Næ er sentraliseringa gått hardt ut mot Namdalen. Igjen.Dette rammer oss ikke bare i dag, men i mange mange år fremover. Dette er ikke samfunnsøkonomisk! Vi som bor utenfor de store byene, vi som velger et liv på Rørvik, i Bindalen, i Velfjorden har også rett på tilbud om etterutdanning- selv om vi har etablert oss «der vi vaks opp». Vi trenger liv i bygdene, og skal vi få til det må folk trives! Og et steg i riktig retning med tanke på trivsel er å ha tilbud om fast jobb med en ok lønn i motsetning til å gå som vikar og ei usikker arbeidstid hver mnd.

JA til kvalifisert mannskap i bygda!

JA til tilgang på studier uten å måtte selge heim, ta med familien til en ny plass med et kostbart boligmarked!

JA til lys i husan i HELE Norge!