Nord og ned!

Dette  skal det aldri blir noe av! 

Anne Cecilie Holm, Namsos Venstre
Meninger

Universitet Nord ble bedt om å forbedre kvaliteten og styrke fagmiljøene, svaret de kommer med er å legge ned studiesteder. Campus Namsos har det største og bredeste helsefagmiljøet innenfor universitetet. Hvordan henger dette sammen?

Dette har overhodet ingen forankring i Venstre eller noen andre politiske miljø. Etter å ha sett nyhetene, lest saken og snakket med en mengde folk er det bare å konkludere. Det er ingen grunn til å sende forslaget ut på høring. Klar melding fra alle Venstrefolk i hele Namdalen: Dette skal det aldri blir noe av!