Kjære Trine Skei Grande, dette kan bare ikke du sitte og se på

MENING

Trine Skei Grande 

Meninger

Jeg skriver et åpent brev til deg på vegne av svært mange frustrerte namdalinger.

Frustrasjonen gjelder forslaget om å legge ned utdanningstilbudet ved Nord universitet i Namsos. Blir dette realisert, svekkes også grunnlaget for å få til god videreutvikling av Sykehuset Namsos. I tillegg vil utviklingskraften i namdalsregionen bli dramatisk svekket.

Du er partileder for Venstre. Et parti med stolte tradisjoner og på mange måter bygger av det moderne norske demokrati.

Det var Venstres kunnskapsminister Iselin Nybø som tok inititativ til en gjennomgang av Nord universitetets struktur og stilte samtidig krav om bedre kvalitet på utdanning og forskning.. Selv om du ikke er ansvarlig for det som nå foreslås av løsninger, ber jeg deg likevel om hjelp. I regjeringen er det du som kjenner Namdalen best, og vet hva høyere utdanning og sykehuset betyr for arbeidsplasser, framtidstro og trygghet i Namdalen.

Det er etablert et meningsløst opplegg ved at hvert universitet har et styre som skal avgjøre utdannings- og forskningsstrukturen. Deres beslutninger har også helt avgjørende betydning for andre grunnleggende samfunnselementer. Ved kun å tenke kortsiktig og ensidg på hva som gavner Nord universitet, er det stor fare for at det begås uopprettelige samfunnsmessige skader. Legges utdanningstilbudene i Namsos ned, skapes det automatisk fare for sykehuset og helsetilbudet for innbyggerne i regionen. Jeg kan ikke tenke meg at helseminister Bent Høie)H) er særlig glad for et slikt bidrag

Jeg ber derfor om ar du, statsråd Nybø og statsråd Høie, gjerne sammen med statstsminister Solberg, tar et møte hvor dere drøfter de sanfunnsmessige konsekvenser av forslaget fra Nord universitet. Dere har et overordnet ansvar for å bygge å utvikle landet, inkludert Namdalen. Forslaget fra Nord universitet er oppskrift på hvordan bygge ned en region. Dette kan bare ikke du Trine Skei Grande, sitte å se på..

Svensken Hans Røsling har skrevet en glimrende bok " Factfulness", om hva som skjer når beslutninger tas ut fra snever markedsøkonomisk tenking og manglende samfunnsforståelse. Styrestrukturen ved universtetene er en samfunnstrussel, og et angrep på folks tiltro til demokrati og det politiske system.

Jeg ber derfor om at du raskt tar grep. Dere har et overordnet samfunnsansvar, inkludert utdanning og helsetilbudet, samt bidra til at namdalinger fortsatt kan ha tillit til demokratisk beslutninger.

Men det haster. Folk har alt tenkt på flytting og det er stor uro i hele Namdalen.