Stopp rasering av Nord Universitet

Meninger

Fungerende rektor i Nord Universitet har lagt fram forslag om endring i studistrukturen.

Forslaget hennes er nedleggelse av sykepleie og vernepleie i Namsos flyttes til Levanger

Paramedisin flyttes til Bodø.

LO Ytre Namdal ser med stor bekymring på at disse mulighetene for utdanning i nærheten forsvinner.

Dette vil medføre større kostnader for den enkelte.

Fagmiljøene skal bli større, mere fokus på forskning. Ja vi trenger god forskning og gode fagmiljø. Men blir det bedre ved å legge ned studiesteder?

Blir det færre studieplasse? Færre arbeidsplasser? Hva med lærerne, renholderne, sekretærene og vaktmestrene?

Følger de med til Levanger / Bodø?

Dette vil få store ringvirkninger for helsesektoren, barnehager, skoler, boligmarkedet og næringslivet i distriktet.

Kommunene er avhengig av studenter for å få helger i turnus til å gå opp.

Veldig ofte så ser vi at studentene etablerer seg i nærmiljøet, studiestedet eller der de har hatt praksis/ feriejobbing etc.

Avstanden til lærestedene blir større og rekrutteringsmuligheten blir redusert.

Ved etableringen av Nord Universitet valgte de å satse på distriktene. Har de gått helt bort fra det vedtaket.?

LO Ytre namdal ser også at dette vil ramme sykehuset Namsos. Vil avdelinger legges ned på grunn av mangel på sykepleiere?

LO ber styret i møte den 30 april å gå imot framlagt forslag. Forslaget skal ut til høring, så ber alle komme med innspill på høringen.

Vi oppfordrer alle som har anledning til å delta på markeringa på festplassen i Namsos tirsdag 30 april.