Stopp raseringa av distriktet og utdanningssektoren!

Meninger

Nedleggelsene i Nord Universitet er ikke bare kritisk for universitetssektoren - det er også en rein rasering av lokalsamfunn. Men dette perspektivet mangler fullstendig hos de som tar strukturbeslutningene i universitets- og høgskolesektoren i dag.

Når ble vi helt historieløse, og glemte hvorfor distriktshøgskolene ble opprettet? Disse utdanningsinstitusjonene ble opprettet for å lære opp folk - å utdanne lærere, sykepleiere, vernepleiere, barnehagelærere og farmasøyter - som kan arbeide i distrikta.

I forkant av fusjonsbølgen som slo gjennom norsk høyere utdanning under kraftig politisk press i 2015/16 manglet det ikke på stemmer som advarte mot at dette kunne bety nedleggelse av mange studiesteder. Det ble avvist av Høyrepolitikerne som drev reformen igjennom. I dag ser vi konsekvensene. Nord Universitet er nå først ute med å foreslå en storstilt sanering av antall studiesteder, noe som kan bety slutten på bl.a. den 100-årige insititusjonen som før var Høgskolen i Nesna, i tillegg til hele campusen på Namsos. Men det er fare for at fler kan følge andre steder i landet.

Universitetetscampusen i Namsos er i tillegg et forskningsmiljø, vesentlig for sykehusdriften og i tillegg arbeidsplassen til folk som er en del av et levende lokalsamfunn. Rødt frykter at dette også skaper ringvirkninger for lokalsykehuset.

Den viktigste konsekvensen av fusjonen er at beslutningsmyndighet og makt er flyttet. Tidligere måtte man til storting og regjering dersom man ønsket å legge ned en høgskole her i landet. Det vil være en politisk belastning. Etter fusjonene handler det bare om å legge ned (eller flytte) en campus eller deler av en campus, og det kan altså gjøres av et universitetsstyre. Det skjer altså i et organ uten det mandatet til det helhetlige samfunnsperspektivet som et politisk folkevalgt organ har.

Dette er en ren ansvarsfraskrivelse fra partiene i den sittende regjeringen. Rødt Trøndelag krever at stortingsflertallet tar politisk ansvar, og stopper denne nedleggelsen som går på tvers både på de erklærte premissene for fusjonene, og på de avtalene som ble gjort i forbindelse med den.