Vi sier som Jeff Goldblum i ID 4 «It can’t be allowed!!»

Meninger

Så har styret ved Nord Universitet fått sin anbefaling om fremtidig studiestruktur for Nord Universitet. I denne rapporten anbefales en ny studiestruktur som mest sannsynlig vil bety en nedleggelse av universitetsstedet Namsos og gi store ringvirkninger for omlandet. En kan ikke si at en blir overrasket over de utviklingstrekkene som samfunnet nå bygges i, med sittende regjering og deres reformer og bestillinger gjennom ulike ministre. Det som derimot er meget bekymringsfullt er opplevelsen av at det settes på skyggelapper for betydningen Nord Universitet har for ethvert samarbeid med omgivelsene og kommunene, den positive utviklingen studiestedet har og rollen som samfunnsbygger.

Mye sies og skrives i denne saken hvor ulike problemstillingene belyses fra ulike aktører. Sp har alltid, og vil alltid, kjempe for de nære tjenestene til folket, hvor verdigrunnlaget baserer seg på en helhetstenkning på individ og samfunnsnivå. Det kan virke som sittende regjering ønsker å bygge Norge med utgangpunkt i kapitalkreftene samt forskning og utvikling på høyest nivå. Det er selvfølgelig viktige område for landet både nasjonalt og globalt, men spørsmålet vårt er: mister vi ikke gangsynet av noe elementært her? Hvordan er det å være vanlige mennesker med ordinære jobber? Hvordan blir utviklingen om vanlige mennesker ikke blir verdsatt som drivhjulene i landet? Sp vil selvfølgelig være et framsynt parti som legger til rette for forskning, utvikling og være pådrivere for våre kunnskapsparker. Men de viktigste menneskene er likevel du og jeg og alle som går til vårt daglige arbeid og holder hjulene igang i kongeriket Norge. Sp sitt verdigrunnlag handler om å legge forholdene til rette slik at samfunnet har alle grunnleggende elementer for å fungere. Ved å ha hovedfokus på forskning, utvikling og doktorgrader, noe avviklingsrapporten indikerer, kan det være legitimt å spørre om rapporten har fått litt for store skygglapper og løper regjeringens tjeneste?

Sp blir jevnlig beskyldt for å rope «ulv ulv» når nye reformer og tjenester skal formes for å bygge de «robuste» nok. Både i konkret og abstrakt kontekst. Men når vi allerede nå i tidlig forskning av «nærpolitireformen» viser at majoriteten av politiet IKKE opplever at de får gitt bedre tjenester til folket, kan det være på sin plass og lytte til noen av momenter og elementer som Sp ønsker at det skal tas stilling til før man velger å endre og sentralisere. Vi har nettopp vært med på en stor og til tider udemokratisk prosess hvor våre fylker ble et storfylke. Vi har også vært vitne til en kommunereform hvor enkelte partier var tydelig på hva de mente, mens andre forholdt seg tause. Det er gledelig å registrere at det mobiliseres fra andre partier i denne saken om å opprettholde Nord Universitet avd. Namsos. Men det er med bekymring at denne prosessen allerede har kommet så langt da ringvirkninger av slike signaler kan bety søkerflukt både av studenter og forskere uavhengig om styret endrer innstillingen. Vi vet med vår bakgrunn og erfaring at Nord universitet avdeling Namsos utdanner og forsyner landet med arbeidere med svært gode kvaliteter.

Sp vil alltid være et parti som stiller spørsmål når det blir foreslått endringer som kan bety reduserte tjenester til våre innbyggere. Mange finner det morsomt og velger å setter ulike nedlatende adjektiver på partiet i den forbindelse. Dette forhindrer ikke Sp i å jobbe for det vi mener er gode verdier i et samfunn sett i et helhetsperspektiv. Vi ser at det er noe som skurrer i hvordan samfunnet former seg under dagens regjering. Kanskje er det ryggmargrefleksen i det å være et menneske med iboende egenskaper og sunt folkevett som stadig blir utfordret gjennom de ulike prosessene sittende regjeringen gjennomfører små som store, og som vi nå er vitne til gjennom foreslått endringer ved Nord universitet. Vi påstår at Norge blir et fattig land hvor sammenhenger i samfunnet blir delt opp på et regneark og plassert i hver sin kolonne. Den grunnleggende forståelsen for hvor viktig alle oppgaver og ulike funksjoner har i et samfunn, virker delvis helt uinteressante for kapitalistene når alt skal måles, veies og føres opp i en kolonne. Sp vil kjempe for Nord universitet, sykehuset, flyplass og andre elementære tjenester ethvert samfunn har behov for. Vår viktigste kapital er faktisk den menneskelige kapital!! Vi sier bare i denne saken « It can’t be allowed!»