Nord universitet må bestå – for pasientenes skyld

RASER: Sykepleierstudentene i Namsos ønsker ikke at avdelinga i Namsos skal legges ned. – Det vil få store konsekvenser for studenter, lærere og folk som bor i Namsos og Namdalen, sier Sanne Opdahl. 

Meninger

Svett, forbannet og stresset var jeg da jeg var på jobb på sykehuset Namsos for noen dager tilbake. Jeg hadde vært på skolen den dagen. I dag fikk studentene informasjon om forslaget til den nye studiestrukturen. Fortvilelsen er stor. På jobb sto jeg stille i gangen. Det er nattvakt. Jeg ser rundt meg på de delvis åpne dørene til pasientrommene. De fleste sover. Dørene er åpne på mange rom, fordi det gir dem trygghet. Pasientene liker å se at vi er tilstede. Gjennom de åpne dørene går jeg hyppige runder for å tilse at det står bra til med alle. Det er mitt ansvar og min lidenskap. Jeg tok til å tenke på det vi har blitt informert om denne dagen. Jeg tenker på hva konsekvensene av dette vil være. Jeg tenker på studentene, lærerne og samfunnet, men mest av alt tenker jeg på pasientene. Det er de det til syvende og sist går ut over.

Sykepleieutøvelsen skal blant annet bygge på etisk tenkning og forsvarlighet. Mister vi universitetet for utdanning av sykepleiere, det er også ensbetydende med at vi mister mange sykepleiere til sentraliseringen. Da mister vi gradvis også sykehuset her i Namsos. Det vil medføre uetiske og uforsvarlige konsekvenser.

Det blir lengre avstand til sykehusene, og prinsippet «the golden hour» settes i fare for å ikke kunne bli ivaretatt. Dette er den første timen etter en skade oppstår, og man har størst mulighet for å påvirke morbiditet og mortalitet. Våre eldre og syke må reise store avstander fra sin trygghet, for å kunne få tatt nødvendige undersøkelser, og få livsnødvendig behandling. De utsettes for belastninger som kunne vært og bør være unødvendig. Demente reiser langt for enkle undersøkelser, og frarøves deres trygghet.

Yrkesetiske retningslinjer er noe vi sykepleiere blir lært å henvise oss til. Sykepleieren skal ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet, herunder retten til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp, retten til å være medbestemmende og retten til ikke å bli krenket (NSF, 2016). Sykepleieren skal ivareta pasientens verdighet og sikkerhet i møte med helsepolitisk utvikling, og skal beskytte mot krenkende handlinger som ulovlig og unødvendig rettsbegrensning. Den foreslåtte studiestrukturen vil krenke vår mulighet til å vise respekt for retningslinjene. Pasientsikkerheten forsvinner.

Åpne dører er det vi trenger. Åpne dører på universitet, på sykehuset og i ute i kommunene.

Så snart dørene lukkes, vil folkehelsen ødelegges, tilflyttingen til distriktene vil synke drastisk, og utflyttingen vil øke. Pasientene vil stå uten et tilbud i nærheten av der de bor. Jeg kjemper denne saken for min familie, min mor og far, farmor og farfar, og alle de pasientene jeg vil komme til å møte i mitt yrke i fremtiden.

Vi føler oss krenket. Denne debatten synliggjør og signaliserer lite respekt for yrkets respektabelhet og omdømme.

Hva er det vi står for? Og til de som bestemmer; at dere tør. Å leke med livets verdi og skjørhet.