Spørsmål til ordføreren i Leka kommune

Til ordføreren i Leka i forbindelse med kommunestyrets møte 2. mai 2019:
Meninger

Det blir ofte sagt at holdning til demokrati, kan måles på måten et flertall velger å behandle mindretallet på.

Å be om lovlighetskontroll etter Kommunelovens §59, er en av de få muligheter et mindretall i kommunestyret har til å få gjort ei ekstern vurdering av ei sak.

Da skal først saka behandles i det organ som har gjort vedtaket det klages på, før den går til Fylkesmannen til avgjørelse.

Uten behandling i Leka kommunestyre blir derfor ikke disse sakene tatt opp til vurdering hos Fylkesmannen.

Mener ordføreren at han viser respekt for kommunestyrets mindretall, når han lar være å sette lovlighetskontrollene som er krevd i februar på saklista, nå for tredje møte på rad?