Hurtigrutas Dag i Rørvik er unik markedsføring

Meninger

Da det også i fjor av forskjellige grunner ikke ble arrangert Hurtigrutas Dag, skrev jeg i juli et innlegg i lokalavisene, der jeg sterkt beklaget at et slikt mangeårig og populært arrangement nok en gang ikke ble noe av. Undertegnede hadde gleden av å være prosjektansvarlig for Hurtigrutas Dag i til sammen ti år, og har alltid vært som et «kjært barn» for meg, hvilket gjorde at jeg i stor skuffelse i mitt nevnte avisinnlegg til slutt skrev følgende:

Dersom ikke Hurtigrutas Dag igjen blir markert på en eller annen måte, fantaserer undertegnede i gode stunder om privat å ta initiativ til sammen med interesserte lag/foreninger og enkeltpersoner å få arrangert Hurtigrutas Dag i en eller annen form neste år. Rørvik og Vikna bør nemlig ikke la en slik unik markedsføring av kommunen gå fra seg.

I kjølvannet av mitt avisinnlegg, trodde jeg, at noen fra siste gang arrangementet ble gjennomført, kanskje tok kontakt for nærmere grunngiving for avlysning, selv om jeg naturligvis ikke hadde noe krav på det, men det skjedde ikke.

Derimot fikk jeg mange positive tilbakemeldinger fra folk flest, og det som gledet meg aller mest, var tilsagn fra mange kulturpersoner, og andre som lovte bistand av både underholdningsmessig, lydmessig og teknisk art, så bare stå på, var de mange hilsener jeg mottok.

Dersom mine ideer skulle kunne realiseres, måtte jeg ha «startordre» senest i mars.

8. februar tok jeg derfor kontakt med ordfører Amund Hellesø, der jeg henviste til ovennevnte. I en meget positiv samtale, poengterte han imidlertid at selv om Hurtigrutas Dag alltid har vært en flott markering av Vikna, så mente han at det ikke var naturlig at kommunen skulle stå som arrangør.

I forbindelse med mitt private engasjement, lovte han imidlertid å undersøke/sondere om det fra tidligere arrangører var planer om gjenopptakelse av Hurtigrutas Dag i år, selv om det er varslet andre anløpstider av Rørvik fra slutten av mai. Ordføreren gjorde første forsøk på avklaring allerede samme dag, men lyktes ikke, og lovte tilbakemelding så snart noe konkret var avklart.

Det er nå gått over 2,5 måned, og i underkant av 3–4 uker til et ev. arrangement, umuliggjør i alle fall realisering for mine drømmer/planer, et arrangement som imidlertid på flere måter ville blitt annerledes og langt rimeligere enn tidligere.

 I stedet for stor scene, der mesteparten av underholdningen skulle skje, ville det hele foregå som «kulturmyldring» fra 3–4 steder på kaia og om bord på hurtigrutene. I tillegg skulle det blant annet også bli arrangert et lite «hurtigrute-opptog» i kaiområdet med korps, passasjerer og mannskap fra skipene, slik det ble gjort for en del år tilbake.