Hei, soldat: Nye øvelser venter

Meninger

I år vil Hæren for første gang på flere år kalle inn den aktive reserven av vernepliktige mannskaper for å øve sammen med personell som tjenestegjør til daglig.

Hæren revitaliserer reservistordningen og repetisjonsøvelser gjeninnføres. Den aktive reserven vil fylle stillinger i Hærens avdelinger som ikke er fullt oppsatt til daglig.

Det er en generell utvikling i europeiske lands forsvar, som i Storbritannia, Frankrike, Nederland og Finland, at reservistkonseptene revitaliseres og at antall reservister øker. Regjeringen mener at dette er en riktig vei også for den norske landmakta.

Alt reservepersonell i bataljonene skal etter hvert gjennomføre jevnlige repetisjonsøvelser. De kan ved behov kalles inn til tjeneste i løpet av få dager. Dette gir Hæren bedre operativ evne gjennom hele året.

Forsvaret skal i større grad benytte reservistene. Det bidrar til økt tilgjengelighet, reaksjonsevne og utholdenhet for avdelingene. Forsvaret har fått i oppdrag å videreutvikle et personellkonsept basert på flere og mer aktiv bruk av reservister. Det styrker den operative evnen i krise og væpnet konflikt.

Økt bruk av reservister vil gi mer igjen for kostnadene ved som å utdanne soldater gjennom 12–16 måneders førstegangstjeneste. Når soldatene dimitteres er det brukt betydelige midler på å opparbeide spesialisert militær kompetanse. Når vi vedlikeholder den militære kompetansen, kan personellet være verdifulle i mange år.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at konseptuelle tanker i det gamle mobiliseringsforsvaret må tørkes støv av. Kompetansen til å forvalte reservepersonell, samt gjennomføre repetisjonsøvelser, har dessverre forvitret over tid. Den gjenoppretter vi nå.