Look to Region Namdal

Meninger

Region Namdal imponerer mer og mer. Politisk skikk og bruk. Glimrende. Tenker på de fire år jeg satt alene for FrP i Namsos kommunestyre. Ved siden satt Tor Tiller alene fra NKP. Disse fire år ble svært givene, mye takket være Tor. Han var et fantastisk menneske. På talerstolen var vi uenig i mangt, men i pausene drakk vi kaffe, lo og pratet. Vi ble veldig gode venner, og jeg følte at dette var real politikk.

Nå gjelder det først og fremst en samlende plan og utvikling for Namdalen. Da blir de politiske skiller av svært liten betydning. Når vi vet hvilke enorme fremtidsmuligheter vi har i denne regionen, og hvis vi evner å jobbe sammen, da blir Region Namdal et eksempel for landet.

Den største oppgaven nå blir å stoppe/reversere sentraliseingstanken. Overfør makt og myndighet fra fylkeskommunen til regionene. Dette bl a for å styrke distriktene og følgelig demokratiet.

Hver region må ha:

- Eget sykehus i samarbeid med de andre regionsykehusene. Ett sentralt fylkessykehus.

- Eget politidistrikt

- Utdannelse, også på høyt nivå

- Et rikt næringsliv med basis på de naturgitte ressurser.

- Tilbud til kultur og friluftsliv.

LYKKE TIL VIDERE REGION NAMDAL. VI KAN ALLEREDE SI: LOOK TO REGION NAMDAL.