Nord universitet satser grønt i Steinkjer

Meninger

Nord universitet skal være et viktig bidrag til grønn kunnskapsbygging og innovasjon i Trøndelag.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Siden etableringen av Nord universitet i 2016 har fakultetet vært sterkt til stede på Steinkjer med grønne fagmiljø innen økologi og husdyrfag.

For å sikre at kvaliteten på våre utdanninger forblir så høy som mulig, og for å øke innovasjonskraften, arbeider vi på Nord universitet med å bygge robuste og gode forsknings- og utdanningsmiljøer. I Steinkjer innebærer dette å spesielt styrke de grønne biofagene og legge til rette for innovasjon innen dette fagområdet.

Fagmiljøet ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur i Steinkjer skal videreutvikles, og også i framtiden kjennetegnes av gode studieprogram og betydelig forskningsaktivitet. Gjennom oppbygging av høyere gradsstudier – som tilfører Steinkjer et studentmiljø også innen utdanninger på master- og ph.d.-nivå – vil vi styrke universitets bidrag til grønn kunnskap og innovasjon i Steinkjer, så vel som i Trøndelag.

I Steinkjer utgjør husdyrfag og terrestrisk økologi sammen et spennende og omfattende fagmiljø. Dette er fagmiljøer som over lang tid har bygget opp sterke bachelorprogram, som rekrutterer godt og der studentene er svært godt fornøyde med kvaliteten på undervisningen.

To av fakultetets viktigste forskningsområder i Steinkjer er nye bærekraftige fôrressurser for husdyrproduksjon og kartlegging av biodiversitet. Her bidrar Nord universitet blant annet med å utvikle ny kunnskap om hvordan vi øker matproduksjonen på en bærekraftig måte, et arbeid studentene våre er aktive deltakere i.

Økt forskningsaktivitet og større vekt på master- og ph.d.-utdanninger krever tilgang til spesialisert infrastruktur for forsking, som laboratorier og innen instrumentering. Nord universitetet har nylig investert i en betydelig oppgradering og modernisering av undervisningslaboratorier, og vi er nå i ferd med å prosjektere det første steget på veien mot moderne forskningslaboratorier på Steinkjer.

Vi på FBA er av den klare oppfatning at den grønne satsningen må legges til Steinkjer. Her har vi allerede et godt fagmiljø, med et vidtrekkende samarbeid med samfunnet utenfor universitetet, og ikke minst fordi Innovasjonscampus Steinkjer åpner for nye og spennende muligheter på grønn side.

Sentralt i Nord universitets strategi er satsninger på Blå og grønn vekst og Innovasjon og entreprenørskap. I tråd med dette har FBA siden 2016 arbeidet med å styrke det eksisterende grønne fagmiljøet på Steinkjer. Målet med denne satsningen er å bygge opp flere spissede forskningsmiljøer innen grønn sektor, slik at fakultetet kan levere faglige bidrag av høy kvalitet inn i framtidig forskning og utdanning. En viktig del av dette utviklingsarbeidet er å legge til rette for at det skapes forpliktende samarbeid med anerkjente næringsaktører, og med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Det er ikke gjort i en håndvending å bygge faglig kvalitet i et universitetsmiljø, men vi har allerede kommet langt. Fakultet for biovitenskap og akvakultur har rekruttert mange aktive forskere. Flere av disse har internasjonal bakgrunn og solide internasjonale nettverk. I 2018 åpnet fakultetet for første gang for årlige opptak av mastergradsstudenter på Steinkjer, et studium som er planlagt videreutviklet. Fakultetet vil også å starte opp ordinære ph.d.-studier i grønne fag på Steinkjer.

Ved å bygge opp spissede grønne fagmiljøer, videreutvikle eksiterende studietilbud innen husdyrfag og økologi og tilby studier både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, skal Nord universitet fortsatt være sterkt til stede i Steinkjer. Vi ser fram til et videre samarbeid med næringslivet og andre forskningsmiljøer, både i den nye innovasjonscampusen og i resten av regionen.