Slå ring om campus Namsos

Meninger

La campus Namsos leve. La fagmiljøene bevares og utvikle seg. Vi trenger kloke hoder og varme hender i hele Trøndelag.

Forslaget om å legge ned studieplassene i Namsos er både dumt og distriktsfiendtlig. Våre 36 000 medlemmer innen helse, oppvekst, kontor og teknisk sektor, i kommuner, sykehus og private virksomheter i Trøndelag, leverer hver dag gode offentlige tjenester til folket i hele Trøndelagsregionen. Disse tjenestene er avhengig mange kompetente medarbeidere. Vi mener innbyggerne i Namdalen skal ha det samme kvalitativt gode tjenestetilbudet som alle andre innbyggere i Trøndelag. En nedbygging av studietilbudet i Namdalen sende oss i motsatt retning.

Ingen studieplasser foreslås lagt ned, de skal bare ikke være i Namdalsregionen lengre. Vi er bekymret for signalet dette gir innbyggerne i regionen. Med studieplassene forsvinner ungdommer, og kompetente fagmiljø ut av regionen. Det er å gå baklengs inn i framtiden. Regionen har næringer innen både havbruk og energi som vil trenge høykompetanse for å utvikle disse i en mer miljøvennlig retning de neste årene. Regionen har ett sykehus og mange tjenester i offentlig sektor som krever høy kompetent arbeidskraft.

Dette er også distriktsfiendtlig poltikk for den enkelte. Vi har nær 4000 medlemmer i Namdalen. Dette er dyktig fagpersonell som hver dag går på jobb for å levere de beste tjenestene til innbyggerne, ofte i sårbare og kritiske situasjoner. Disse vil ikke få muligheten til å ta en utdanning eller videreutdanning i nærheten av hjemstedet hvis forslaget som nå er forelagt styret går igjennom. Våre medlemmer tvinges med dette til å flytte ut av Namdalen for å kunne ta ønsket utdanning. Hva sier erfaringene om tilbakeflyttingsprosenten da? Jo, at mange av de som flytter ut av hjemkommunen for å ta ønsket utdanning, ikke kommer tilbake. Potensielt er dette med på å ødelegge de gode og ofte livsnødvendige tjenestene våre medlemmer utfører. Og hva skjer med Namdalen hvis folketallet går nedover, antallet unge går nedover samtidig som mangelen på helsepersonell med lengre utdanning vokser?

Vi er imponert og støtter det store engasjementer blant innbyggerne i Namsos og i Namdalen. Men dette er ikke bare en kamp for Namsos og Namdalen. Dette er en kamp for hele Trøndelag. For innbyggerne, for familier og studenter. Men også for at alle skal ha de samme gode offentlige tjenestetilbudet i hele vårt langstrakte fylke.