Åpent brev vedrørende Nord Universitet

Meninger

Venstres sterke engasjement for å hindre sammenslåing og flytting av studiesteder tilknyttet Nord Universitet gleder oss. Det enorme engasjementet saken har skapt blant folk i hele Trøndelag og Nordland, understreker sakens sterke distriktspolitiske betydning.

Vi i Steinkjer Venstre og Steinkjer Venstrekvinnelag har behov for å markere vårt standpunkt i saken, som er å beholde eksisterende studiesteder. Styrken i, fordelene med og betydningen av et desentralisert universitetstilbud er godt kjent i Venstres rekker.

Venstre i Regjering og Storting må strekke sitt mandat til det ytterste for å bidra til at nåværende studiesteder videreutvikles og styrkes. Spesielt vil vi nevne Steinkjer, hvor Nord Universitet har engasjert seg meget sterkt i arbeidet med innovasjonskampusen, (InnoCamp), der forskning, utdanning, næringsliv og offentlige næringer samles i nært samarbeid under samme tak.

Prosjektet har tiltrukket seg oppmerksomhet internasjonalt, og et nytt bygg som er tilpasset de mange aktørene, står ferdig til å tas i bruk.