Barn med ADHD skal få raskere hjelp

INSPIRASJONEN: Statsminister Erna Solberg sa at Reiel Pedersen og teamet ved BUP i Namsos var den direkte inspirasjonen til at regjeringa setter av penger til et pakkeforløp for ADHD-pasienter.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Barn med ADHD må få raskere hjelp. I dag tar det dessverre altfor lang tid før man i det hele tatt får svar på om barnet har ADHD eller ikke. Derfor vil Høyre ha et eget pakkeforløp for barn som har, eller kan ha ADHD.

For mange går det flere år fra foreldrene mistenker ADHD til de blir diagnostisert. Når du må vente på å få hjelp, blir ofte problemene større og man får en opplevelse av å ikke mestre skolesituasjonen. Barn som ikke får hjelp tidlig nok kan få følgeskader og det kan være belastende for familiene. Nå tar Høyre i regjering grep! Regjeringen setter av fem millioner kroner til å lage pakkeforløp for ADHD. Målet er mer forutsigbarhet og kortere ventetid.

Høyre og regjeringen har innført pakkeforløp for mange forskjellige kreftdiagnoser. Metoden er også utvidet til rus- og psykisk helse. Pakkeforløp er en suksesshistorie og sikrer mange raskere og mer forutsigbar behandling. Nå vil vi altså innføre pakkeforløp for ADHD, slik at flere barn kan få god hjelp raskere.

På Høyres landsmøte i år foreslo jeg og fikk vedtatt raskere utredning for barn og unge som kanskje har ADHD. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen nå vil gi disse raskere hjelp. Et pakkeforløp for ADHD vil bety veldig mye for familiene og barna det gjelder.