Et godt universitet som tilbyr forskning og utdanning som regionen trenger

VIKTIG ENGASJEM ENT: Forslaget til ny studiestedsstruktur fra administrasjonen ved Nord universitet har vekket debatt. Jeg forstår veldig godt at mange har kastet seg inn i diskusjonen om hvordan fremtidens universitet bør være. Vi trenger mer og ikke mindre engasjement rundt universitetene og høyskolene våre, skriver statsråden.  Foto: Harald Sæterøy, Trønder-Avisa

Meninger

Regjeringens mål for Nord universitet er at studenter og ansatte skal ha et godt universitet som tilbyr forskning og utdanning som arbeidslivet i regionen nyter godt av.

Forslaget til ny studiestedsstruktur fra administrasjonen ved Nord universitet har vekket debatt. Jeg forstår veldig godt at mange har kastet seg inn i diskusjonen om hvordan fremtidens universitet bør være. Vi trenger mer og ikke mindre engasjement rundt universitetene og høyskolene våre.

I et innlegg fra LO Trøndelag og LO Nordland fremstilles det som regjeringen tvang universiteter og høyskoler til å slå seg sammen. Målet med strukturreformen var å samle ressursene på færre, men sterkere institusjoner, men den endelige avgjørelsen ble tatt av styrene ved institusjonene selv. Det viser også dagens kart over høyere utdanningsinstitusjoner. Høyskolene i Østfold og i Volda er eksempler på de som valgte å fortsette alene.


 

LO fremstiller det også som de gamle høyskolene og universitetet i Nordland hadde bedre finansiering enn dagens Nord universitet. Det er ikke riktig. Faktum er at Nord har fått styrket sin økonomi de siste årene. Universitetet får i år 1,4 milliarder kroner og har siden reformen i 2015 til i dag hatt en realvekst på 6,1 prosent. En viktig årsak til det er at det har fått penger til 66 nye doktorgrader og postdoktorgrader, som tilsvarer en dobling i antallet rekrutteringsstillinger fra 2014. I samme periode har det også fått penger til 105 nye studieplasser. Som stortingsrepresentant fra Venstre var jeg en av dem som bidro til dette løftet, gjennom mange budsjettforlik på Stortinget der det meste av veksten ble vedtatt.

Da Stortinget, med et klart flertall med blant annet Arbeiderpartiet på laget, stemte for strukturreformen innebar det blant annet at en del av styrenes ansvar ved universiteter og høyskoler er å vurdere studiesteder og studietilbud. Det er den jobben styret ved Nord universitet nå er i gang med. Nå har styret sendt forslaget fra rektor på høring slik at blant annet kommuner, fylker og organisasjoner som LO kan få sagt hva de mener om forslagene. Slike høringsrunder er en god og grundig prosess som bør få gå sin gang.

Da Stortinget vedtok den nye strukturreformen for høyere utdanning, var det et klart mål at også de sammenslåtte universitetene og høyskolene skal bidra til god tilgang til høyere utdanning over hele landet og at institusjonenes regionale roller skal styrkes. For meg har det derfor vært viktig å minne om at styret ved Nord både må vurdere hvordan det best mulig kan tilby utdanning og forskning av høy kvalitet og hvordan det kan levere kandidater som nærings- og arbeidslivet i regionen etterspør. Jeg har også minnet om at universitetet skal levere blant annet sykepleiere til helseforetakene og at det må være en del av vurderingen.

Styret ønsker seg mer informasjon for å svare på blant annet en del av de bekymringene LO løfter. Blant annet skal det lages vurderinger av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene og hvilke konsekvenser endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv. Det mener jeg både er riktig og viktig informasjon for at styret kan gjøre grundige vurderinger, til beste for både regionen og universitetet.